Nu skrämmer vi fåglarna

Hulken” kommer att poppa upp ur en åker mellan Åsta och Grävlingholmen. En avledningsåker bredvid är avsatt som matplats för vårens rastande gäss och svanar. Tanken är att de kommer att välja födan på den lugnare veteåkern. ”Hulken” är en uppblåsbar människoliknande figur som oregelbundet reser sig upp från den åker man vill ha i fred.

Gott om/med rönnbär. Foto Roffe Andersson

Angarngruppen har idag medverkat i Länsstyrelsens samarbetsgrupp med markägare och kommun. Mer info därifrån. Den halvfärdiga vägen mot Byksberget (se bilden⇒) kommer under vintern att färdigställas som det var tänkt. En smal väg omgärdad av gröna slänter. Det mesta av stenblocken ska bort. Spångdelar repareras och byts ut. Vindskydden vid Örsta repareras och målas. Länsstyrelsen lägger dit ved. Staket och grindar förbättras. Stigars framkomlighet ses över och hindrande stormfällen åtgärdas. Allt detta fram till våren.

Angarngruppens styrelse jobbar oförtrutet vidare. Jubileumsåret och WWF-utmärkelsen stimulerar till fortsatta krafttag. Vårens program planeras. Sjöängspåverkande verksamheter bevakas. Holkar snickras eller samlas in.

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

Apropå holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Gissa vem som vann ARTRALLYT tredje kvartalet. Eller se här!

En försmak på programmet 2020.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 november MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Steglits på språng. Foto Roffe Andersson