Istid

I VÄNTAN PÅ VINTERN. Ett litet bildspel av Roffe Andersson där man kan ana sjöängens forna storhetstid som sjö. (Publ. 2019-11-28)

Vår lokala istid har börjat. Novembers månadsrunda genomfördes därför i frostig morgonstart. Sjöängen har inte fyllts på tillräckligt med höstregn, så madernas blå band är ersatt av ”grönsaker”. En tunn is håller simfåglarna borta och sångsvanarna defilerar förbi i god ordning. Detta beskrivs målande i rapporten av Gunnar Hesse.

1000-tals arter. Vi tittar inta bara i luften efter fåglar. Vi kryper runt och lyfter på löv, blöter upp komockor, artar fjärilar, skalbaggar och blodiglar. Vi glömmer inte det rotfasta; från lavar till kärlväxter. Inget är främmande i mångfaldens tecken. Under OBSAR på menyn finns artlistor i olika grupperingar. Det här är resultatet av flera bioblitzar och dagar med fokus på annat än fåglar. Och vi kommer att fortsätta …

Portalen rymmer en rikhaltig information om sjöängen.  Surfa runt bland 500 sidor. Från forntid till nutidens jordbrukslandskap. Vi vill dela med oss av vår kunskap. Därför är allt öppet.

Program 2020 det första halvåret, har ej fått egen rubrik än, men finns t.v. längst ner på Program 2019.

Holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Kan det bli en tallbit i år?

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.