Vårkänslor?

SPÅNG PÅ GÅNG! Renoveringsarbetet på spångarna mot Grävlingholmen kommer att ske i februari. Rödmärkta plankor ska bytas. Kan innebära begränsad framkomlighet.Vindskydden kommer också att renoveras. (Publ. 2020-02-04)

Årets Artrally är nu genomfört. Linus Jonsson etta på alla kvartal och årets total.GRATTIS LINUS. Många frusna timmars väntan på något rart. (Kvartal 1 dock delad med Björn Nordling.) Alla fakta finns på Artrallyn. Mer om detta kommer i nästa RALLEN. (Publ. 2020-01-27)

Sångsvanarna verkar trivas i sjöängen och grågässen har återvänt. Små starflockar drar runt och tallbitarna har kanske återvänt hem. Väldigt många fick se hökugglan. Det ovanligt höga vattenståndet normaliseras till skillnad mot vädret som påminner om april. Stora mängder vandrare, hundägare och motionärer invaderade sjöängen i det vackra söndagsvädret. Örstaparkeringen var mer än full. Skådarna var i minoritet eller så hade de gått hem före lunch. ⇑ Sångsvan. Grågås. Roffe Andersson

Du kommer väl ihåg medlemsavgiften? Och snart är det årsmöte.

Örnkollen drog många skådare, som också fick träff på uggla. Gunnar Hesse var med och berättar här om turen.

Kungsörn. Arkivbild. Dan Henriksson.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.