Om Örnkollen

Angarngruppens styrelse tog ett beslut vid kvällens möte (17.1) att ställa in kommande örnexkursion den 22.1.
Detta p.g.a. den ökande smittspridningen i samhället vilket gör att det är olämpligt att samåka i bilar m.m.Vi hoppas kunna genomföra exkursionen 2023 i stället.Då det finns kungsörnar i det område vi hade tänkt besöka kan jag rekommendera att du/ni åker själva om ni ha möjlighet.
På bifogad karta finns att förslag på observationsplatser i området som kan ge en bra utdelning.

Örnkollenkarta 2017

Hal runda

Det här är det tvåhundranittioandra (292) inlägget sen starten 2012. Det närmar sig 10 år för www.angarngruppen.se som webbplats i den här formen. Tidigare fanns en ”hämtsida” med samma adress. Webbplatsens uppgift är att presentera program och exkursionsrapporter. Informera om föreningens verksamhet, vad som händer i sjöängen och hålla vårt arkiv tillgängligt. Vi har valt att inte ”gömma” oss bakom lösenord, just för att vi vill vara tillgängliga. Surfa gärna runt efter fakta och historia.

Månadens första runda är genomförd. Att följa med på en runda som genomförs första onsdagen varje månad, är ett bra sätt att prova på bland annat fågelskådning men också upptäcka allt annat som hör till den biologiska mångfalden. Läs gärna program  och exkursionsrapporter.

Januaris runda med 28 deltagare, rapporteras av Tryggve Engdahl och den finner du här.

Här beskådar månadens värd en slånlav.

 

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 22 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. (Foto kungsörn)Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.