Foto 2022

FÅGLAR INPÅ KNUTEN  – ÄNDRAT DATUM – SE NEDAN

Dags att skicka in bilder! (Texten ändrad till ”Skicka som mest 10 bilder ” 2022-03-17 webbred.)
I år fyller naturreservatet 40 år och det firas bland annat med en fotoutställning i kulturhusets utställningslokal i Vallentuna centrum. Alla som fotar eller har fotat i Angarnssjöängen har möjlighet att skicka in bilder och därmed chans bli med i utställningen. Utställningens ambition är att spegla naturreservatets landskap och ”invånare” i ett brett perspektiv. En jury kommer att välja ut de ca 50 bilder som utställningen kommer bestå av. Utställningen pågår mellan den 6/6-20/8.
Skicka som mest 10 bilder till bilder.angarn.2022@gmail.com Ange var vid Angarnssjöängen bilden är tagen samt en titel för varje bild. Skriv gärna en kort bildbeskrivning om du vill. Skriv också namn, e-postadress och telefonnummer där vi kan nå dig om så behövs. Du kan i det här läget skicka bilderna i lägre upplösning om du vill men beskär dem som du tänker dig att de ska visas. Om du skickar in bilder med lägre upplösning är det bra om bildens långsida är minst 720 pixlar bred så att den inte är för liten för att kunna bedömas på ett rättvist sätt. Om bild/bilder blir uttagna så tar vi itu med definitiv bildstorlek och upplösning i ett nästa steg. Du kan skicka in bilder till den 31 mars. Frågor kring utställningen skickar du till roffe@rofma.se
Välkomna att skicka in!

 

Artrikedom i sjöängen. Hur många arter har vi hittat? Det finner du under OBSAR på menyn.


Meddelande från Länsstyrelsen. I området Ohlhamra – Klosterbacken sker nedtagning av riskabla granbarkborreangripna granar kring leder och anordningar. (Publ. 2022-01-26)

Sedan 2018 har många granar i detta område blivit utsatta för torkstress, storm och granbarkborre. Resultatet har blivit att en hel del träd riskerar att falla ner över områdets leder.

För att förebygga skador och att lederna blockeras, har Länsstyrelsen gjort bedömningen att granar behöver fällas. De avverkade granarna lämnas liggande intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Arbetena planeras att pågå främst under vårvinter 2022. Tills arbetet har skett vädjar vi att reservatets besökare undviker leden vid blåsigt väder.

Vi hoppas också på förståelse från reservatets besökare att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Med vänlig hälsning från: Reservatsförvaltarna på Länsstyrelsen i Stockholm


AKTUELLA AKTIVITETER

Söndag 30 januari ÄNDRAT TILL 31 januari pga dåligt väder. FÅGLAR INPÅ KNUTEN

I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 28-31 januari 2022, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.

Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.