Upprustningen fortskrider

Du har väl betalt medlemsavgiften för 2023? Är du det minsta osäker på det? Fråga kassören Stefan Paulin.

Svartfläckig blåvinge. Är det en viktig art? Läs mer om fjärilens komplicerade liv.

Nu förefaller mittdiket (alias krondiket) vara färdigrestaurerat, så nu är de två grävmaskinerna i full färd med att skapa nya vattenytor samt potentiellt nya rastställen och häckningsplatser rakt nedanför Midsommarberget. Nu får vi hoppas, att även fåglarna kommer att gilla det utförda arbetet.

Reparationer av spänger löper också på bra och i stort sett är arbetet avslutat från Lundbydiket till Grävlingholmen. Vi har dock bett Länsstyrelsen om en förbättring av hur man tar sig upp (och ner) från en av sektionerna där. Från Grävlingholmen mot Broholmen är i ungefär hälften avklarat, när detta skrives med även här en breddning av spången samt utbyte av en hel del plankor, som passerat utgångsdatum med viss råge.

Tack igen, Länsstyrelsen och alla skattebetalare! Gunnar Hesse text o foto


Ny chans att se bilderna från utställningen !

I samband med Angarnssjöängens
40-årsjubileum ordnade vi en fotoutställning i Vallentuna Kulturhus under sommaren 2022.
Utställningen var välbesökt och nu vill vi ge dig som inte hade möjlighet att se den i verkligheten en chans att ta del av den digitalt.
Du som redan sett den har nu möjlighet att njuta av bilderna från våra duktiga fotografer igen.


Om du börjar bli nyfiken kanske du undrar när den nya vernissagen går av stapeln…
Det gör den alldeles strax. Så snart du trycker på länken här nedanför. Välkommen!

Till Vernissage Digitalt!


AKTUELLA AKTIVITETER     

Onsdag 1 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.