Oktoberminnen


Arkivbild

Nitton sångsvanar plogar långsträckt över huset på väg mellan Angarnssjöängen och Vallentunasjön. Det är den närmsta kontakten med sjöängen för mig på ett tag. Därför uppskattar jag de idoga fotografer som gärna vill visa sina bilder för oss andra. Oktobers månadsbilder blev 2 x 6 stycken. Elisabeth Lundgren och Ola Asteman berättar om sina upplevelser vid sjöängen

HUR GÅR DET-SERIEN?  ”Hur går det för fåglarna i Sverige?” Martin Green den 21 november. Mer i programmet nedan.

Veckans fotograf.  Till presentationerna.


AKTUELLA AKTIVITETER 

Tisdag 21 november. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR OCH HUR VET VI DET? Klockan 19.00 Mathiasgården < Hitta.

Martin Green är en av personerna som driver Svensk Fågeltaxering (SFT), det största fågelprojektet inom den formella miljöövervakningen. SFT drivs vid Biologiska institutionen, Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket och Sveriges samtliga 21 länsstyrelser. Inom SFT följer vi med hjälp av 700–800 frivilliga inventerare hur det går för Sveriges fåglar. Blir de fler eller färre? I kvällens föredrag reder Martin ut hur läget ser ut just nu och hur utvecklingen har varit under senare årtionden. Han berättar också om de olika metoder som används inom fågelövervakningen och om hur alla fågelintresserade kan vara med och hjälpa till.
Martin Green kommer ursprungligen från Västerås, men har bott i Skåne under större delen av sitt vuxna liv. Är fågelskådare sedan barnsben, fågelinventerare sedan tidiga tonår och en av de som har haft turen att få det som i unga år började som en hobby till att bli hans professionella arbete. Martin är också ideellt aktiv inom Skånes Ornitologiska Förening där han ansvarar för föreningens forsknings- och fågelskyddskommitté. Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet. Tisdag 21 november. 19.00 Mathiasgården  < Hitta.

HUR GÅR DET FÖR …? I en serie om tre föreläsningar berättar tre experter om hur det går för fåglar, växter och insekter i Sverige. Föreläsningsserien startar den 21 november med ”Hur går det för fåglarna i Sverige?” Martin Green från Lunds universitet som arbetar inom området berättar om vad som händer och vad som förväntas hända kring fåglarna i vårt land. Föreläsningarna fortsätter med växter och insekter i januari och februari. Vi återkommer med datum och föreläsare.


Onsdag 6 december. MÅNADSRUNDA. Sista chansen att hänga in årets sista obsar i trevligt sällskap. Samling 08.30 vid Örsta. Värd Tryggve Engdahl.


Sen kommer det ett nytt år. Du kan läsa våra planer i programmet 2024.