Ensam dansar ingen trana

Nu har korna åkt hem till Rånäs. Kommer tillbaka 2024. Kosläppet meddelas då på Facebookgruppen.

Novemberrundan fick en ovanlig obs av en vanlig fågel. Senaste stormen fällde mångåriga ekar till glädje för entomologer och insekter som gillar död ved. Kenneth Olausson berättar till bilder av gråmulen himmel med sträckande fågel.

Naturvårdsdagen engagerar inte våra medlemmar lika mycket som rundorna. Holklivet är ju dock en del av fåglarnas vedermödor för att hålla igång generationsväxlingarna och för oss skådare att få ta del av. Vi behöver vara fler för att orka med underhållet. Tryggve Engdahl funderar och skriver.

HUR GÅR DET? Glöm inte att notera datum.  ”Hur går det för fåglarna i Sverige?” Martin Green. Föreläsningsserien ”Hur går det för …” startar den 21 november. Mer i programmet.


En oktoberdag i Angarn. Bilder kommer att presenteras så småningom. Det gällde ju att ta miljöbilder och andra motiv en dag i oktober. Läs mer i förra inlägget

Veckans fotograf. Vem är Gustaf Lundgren? Till presentationen.


AKTUELLA AKTIVITETER 

Tisdag 21 november. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR OCH HUR VET VI DET? Klockan 19.00 Mathiasgården < Hitta.

Martin Green är en av personerna som driver Svensk Fågeltaxering (SFT), det största fågelprojektet inom den formella miljöövervakningen. SFT drivs vid Biologiska institutionen, Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket och Sveriges samtliga 21 länsstyrelser. Inom SFT följer vi med hjälp av 700–800 frivilliga inventerare hur det går för Sveriges fåglar. Blir de fler eller färre? I kvällens föredrag reder Martin ut hur läget ser ut just nu och hur utvecklingen har varit under senare årtionden. Han berättar också om de olika metoder som används inom fågelövervakningen och om hur alla fågelintresserade kan vara med och hjälpa till.
Martin Green kommer ursprungligen från Västerås, men har bott i Skåne under större delen av sitt vuxna liv. Är fågelskådare sedan barnsben, fågelinventerare sedan tidiga tonår och en av de som har haft turen att få det som i unga år började som en hobby till att bli hans professionella arbete. Martin är också ideellt aktiv inom Skånes Ornitologiska Förening där han ansvarar för föreningens forsknings- och fågelskyddskommitté. Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet. Tisdag 21 november. 19.00 Mathiasgården  < Hitta.

HUR GÅR DET FÖR …? I en serie om tre föreläsningar berättar tre experter om hur det går för fåglar, växter och insekter i Sverige. Föreläsningsserien startar den 21 november med ”Hur går det för fåglarna i Sverige?” Martin Green från Lunds universitet som arbetar inom området berättar om vad som händer och vad som förväntas hända kring fåglarna i vårt land. Föreläsningarna fortsätter med växter och insekter i januari och februari. Vi återkommer med datum och föreläsare.