Vårvinter och växter


Länsstyrelsen uppför nu den sedan länge planerade lekplatsen vid vindskydden i Örsta. (Publ. 2024-02-21) Foto Roffe Andersson.
EXTRA! Vill du lära dig mer om fåglars sång? Under tre lördagar så erbjuder Angarngruppen ett begränsat antal medlemmar möjlighet att delta i en kurs om vårfåglarnas sång. Upplägget är tänkt att börja med en teoretisk genomgång i röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Där går vi igenom och förbereder oss på vad vi förväntas höra och se. Därefter går vi en runda i sjöängen och lyssnar in det på riktigt. Vi kommer förutom sång även prata lite om andra typer av läten och om fåglar utseende och ekologi. Allt utifrån det vi träffar på. Vill du följa vårens ankomst I Angarnssjöängen och samtidigt lära dig lära dig mer om fågelsång så ska du vara med på detta. Inga förkunskaper krävs. Ta med handkikare, matsäck och klä dig varmt.

Datum: 16 mars, 13 och 27 april. (Vid för dåligt väder kan datum komma att ändras). Tid: 08.00-13.00. Samlingsplats: Röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Ledare: Erik Koppe, Annika Johansson och Kenneth Olausson. Anmälan sker till kenneth@komp.se Först till kvarn gäller. Högst 20 deltagare. Kostnadsfritt för Angarngruppens medlemmar.


Det blev lite strul i förra inlägget. Allt kom inte med. Men nu är det uppdaterat. Glöm det föregående.

Hur går det för Sveriges växter?En som kunde mycket om kvällens ämne Mora Aronsson, har arbetat på Artdatabanken i 35 år som botanist och ytterst ansvarig för kvaliteten i Artportalen. Läs mer.

Februaris månadsrunda. Var det något fågelliv att tala om. Vår meste rapportör gör en statistisk utredning av toppar och dalar och kommer att tänka på Svansjön, Varfågeln dyker upp lite varstans.

I vårt arbete med att bredda oss närmar vi oss nu insekterna. Med fler Nattlys och föredrag om ”Hur går det för Sveriges insekter.

Årsmötet närmar sig!

 

När våren kommer startar NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat.
Start 20 april. Läs mer i förra inlägget ”Nere för räkning”. Leta efter ljuset i programmet för alla datum.


AKTUELLA AKTIVITETER

6 mars onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


7 mars torsdag. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES INSEKTER?
Mattias Jonsson från SLU berättar om hur det går för Sveriges insekter. 19.00. Mathiasgården Vallentuna.

Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet.

Mattias Jonsson är Universitetslektor i ekologi vid SLU, Uppsala. Hans forskning handlar om biologisk mångfald av insekter och spindeldjur samt de ekosystemtjänster som dessa artgrupper genererar. Han är särskilt  intresserad av hur biologisk mångfald bidrar till att minska problem med skadegörare i jordbruket. Mattias har pågående forskningsprojekt i Sverige, Europa och Östra Afrika. I kvällens föredrag kommer Mattias att diskutera hur mängden insekter förändrats över tid och orsaker till dessa förändringar. Han kommer att prata om kunskapsläget globalt sett samt presentera preliminära resultat från en studie där mängden insekter fångade i svenska sugfällor undersökts.

Mängden insekter har minskat på ett oroande sätt på flera håll i världen. I media har det kallats ett ”ekologiskt Armageddon”. Men hur allvarligt är det egentligen? Tyvärr är bristen på data så stor att det inte går att svara på det. Men nu ska forskare på SLU analysera data från 30 års övervakningsprover i ett nytt projekt. Det kan visa hur trenderna för insekter sett ut de senaste decennierna. Förhoppningsvis får vi ett bra underlag och kan sätta in de åtgärder som kan behövas. Läs mer.


3 april onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.