Nu bör det fungera.

Webbplatsen har inte varit så tillgänglig senaste veckan. Det beror på att jag skulle göra  en förändring i menystrukturen. Men den gick snett och strukturen föll ihop. En återgång till senaste backupp skulle återställa det hela. Men det blev en störning i uppdateringen. Länkar, media kom inte tillbaka. Däremot texten. Jag har turen att tillgå intern support Roland Olsson som efter mycket arbete har löst felet. Jag har gjort stickprov och har inte kunnat kontrollera allt. Din hjälp underlättar. Saknar du bild, ljud eller länkade  dokument – skriv till webmaster@angarngruppen.se

Dator, läsplatta och olika mobiler kan visa webbplatsen på lite olika sätt. /Björn Nordling

Årsmötet. Snart kommer mer information att läggas ut. För annan info – se tidigare inlägg.