Årsmöte med bäver

Vad var det som sjöng? Efter uppfräschade kunskaper och trimmade öron vandrade ett tjugotal fågelsångskursdeltagare runt  i terrängen och bestämde arter. Mer om det kommer senare. Foto Tommy Råshammar.


AKTUELLA AKTIVITETER

3 april onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.


6 april lördag SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


8 april måndag ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info om årsmötesförhandlingarna. 19.00 Mathiasgården,Vallentuna. Det blir fika och mingelpaus

Kvällen avslutas med Kenneth Olausson som berättar om  ”Bävern i Sverige”. Aktuell arbetsam innevånare i sjöängen.

 

13 april lördag. Vill du lära dig mer om fåglars sång? Läs mer i programmet den  16 mars om vad som gäller. Anmälan gäller, Fulltecknat. Tiden gäller redan anmälda.


20 april lördag NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024.
Den biologiska mångfalden är mycket viktig och för att förstå detta genomför Angarngruppen ett antal aktiviteter årligen för att kartlägga den och rapportera in resultatet till Länsstyrelsen och Artportalen.
Sedan 2018 har Angarngruppen genomfört ett nattlys per år i Skesta hage för att inventera förekomsten av nattflygande ryggradslösa djur och då främst nattfjärilar.
För att förstå mångfalden bättre och inom hela naturreservatet har vi nu sökt, och fått beviljat, ett tillstånd att genomföra sju nattlys per år. Ett per månad från april till och med oktober och då inom hela området
Är du intresserad av att vara med på dessa aktiviteter så notera datumen i programmet. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före respektive nattlys.
Inga förkunskaper behövs utan vi hjälps åt att artbestämma och räkna de arter som lockas fram med hjälp av den utrustning vi sätter upp och använder. Starka lampor belyser vita ytor i nattmörkret. Aktiviteterna kommer att genomföras tillsammans med duktiga experter från Entomologiska föreningen i Stockholm.
Frågor kan ställas till Ulric Ilveus via mejl ulric@ilveus.se  Välkomna!