Årsmöte utan virus

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM IGEN

Pandemiläget har inte blivit bättre de senaste dagarna. Epidemiologerna är tämligen ense om att det kommer ta månader snarare än några få veckor, innan läget är under kontroll. Styrelsen har diskuterat olika sätt att genomföra årsstämman före april månads utgång; hyra en större lokal (Mathiasgården går för övrigt inte att hyra tills vidare), ha stämman utomhus eller en helt ”elektronisk” stämma. Inget alternativ är dessvärre praktiskt genomförbart.

Styrelsen har därför nu tagit ett nytt beslut, som innebär att vi åberopande force majeure skjuter upp årsstämman till efter högsommaren. Slutet på augusti eller början av september är lämpligast och vi kan bara hoppas, att livet återgått till det mer normala då och att evenemanget äntligen kan äga rum.

Som tidigare påpekats kommer valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbeta vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. Tack på förhand till alla berörda!

Vi återkommer i god tid med skriftligt besked om datum. Det innebär absolut minst fjorton dagar före föreslagen tid enligt våra stadgar. Tack för Ditt tålamod!

Styrelsen

Läs mer om valberedningens förslag i tidigare inlägg.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


En gladare nyhet. Äntligen verkar vägen ner mot Byksberget komma i ordning. Grävmaskin släntar och lastbilar fyller på med fyllnadsmassor. Nu med bättre innehåll.

Läs mer om den segdragna historien. (Publ. 2020-03-25)

 


Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute.

Att tänka på: – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. (Vi bör nog dessutom dela upp oss i grupper om högst tio personer.) – Låna inte varandras grejer såsom kikare. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. – Ingen kontantbetalning, swisha avseende StOF. Har du frågor – välj lämplig person under Kontakt.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april  ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Programpunkten utgår och återkommer senare. Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.