VÅR 2

Örnräkning nära Angarnssjöängen den 6 mars (Publ. 2021-03-09)

Sedan några år arrangerar fältstationen Rördrommen, som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, en örnräkning för att bidra till att kartlägga beståndet av havs- och kungsörnar runt Mälaren och Hjälmaren samt i västra delen av Örebro län.

Totalt deltog 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner i årets örnräkning och däribland Hagbytippen i Täby och Högdalatippen i Vallentuna kommun; båda i hyfsad närhet till vårt angarnområde.

Stefan Paulin och undertecknad intog toppen på Hagbytippen, (se bild) medan Mattias Ödevidh tog sig an Högdalatippen.

En blåsig och småkylig förmiddag, vilket dock gynnade örnarna och det var liksom meningen med dagen. God sikt därtill underlättade för oss skådare. Hagby presterade tre havsörnar, varav två gamla och en tämligen ung örn. Mattias kunde räkna in hela sex individer av varierande åldrar. Några kunde ju vara samma, men med säkerhet hade vi tillsammans åtminstone sex havsörnar under de två förmiddagstimmarna, som räkningen pågick.

Totalt observerades 261 havsörnar och 4 kungsörnar från de 88 platserna enligt Rördrommens webbplats. Resultatet blev betydligt bättre än förra året.

I övrigt noterade Mattias sin första dubbeltrast för året och vi på Hagbytippen årets första silltrut där. Båda tipparna hade sångsvanar, sånglärkor, skogsduvor, korpar och duvhök. … att vi i Täby också hade mängder med vitfågel, kajor och kråkor är kanske ingen direkt överraskning.

Gunnar Hesse

⇒    ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE    ⇐

Måndagen den 12 april 2021 kl. 19:00. Virtuellt möte med Microsoft Teams.Hur det går till och dagordning hittar du här.

Marsrundan är nu genomförd. Förra rundans snöpuls ersatt av lerklafs. Läs om vad de flesta missade. Gunnar Hesse har mixat ihop fyra gruppers upplevelserav vårens ankomst.

dagarna kommer det upp anvisningar hur man ska rida/gå i området kring Olhamra – Klosterbacken. Det har ju varit en del ”krockar” mellan hästar och gående. Dessutom blir det onödigt lerigt på vandringsstigen nu på våren. Förutom kartan Angarnssjoangens_naturreservat_Olhamra-stigar.pdf kommer det upp brickor om ridstig resp. ”ridning undanbedes”. Hoppas att det ska bli tydligare nu ! Med vänlig hälsning länsstyrelsen.

Några björkar har fällts på Grävlingholmen, för vidare vyer.

Du har väl läst Rallen?

Foto Karin Hendahl

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

UTGÅR HELT pga Corona. Lördag 27 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF(Nu med rättat datum.) Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 7 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Måndagen 12 april. ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE.  Virtuellt möte med Microsoft Teams. kl. 19:00. Se hur man gör, överst på sidan.