Bioblitz

Du som prenumererar och får e-post. Uppdatera gärna via den blå rubriken.


Foto Tommy Råshammar

Det behövs resurser när man ska arta allt i en hage. En del har det mesta i huvudet, men många av oss får bära kunskapen i ryggsäcken. För fjärde året genomför vi Bioblitz i Skesta hage, med länsstyrelsens tillstånd i fickan. Dagen fick ändras p.g.a. dåligt väder. Gunnar Hesse har som vi andra, sökt, funnit och artat inom sitt område, men dessutom skrivit en rapport.

Vi jobbar på i sommar också!

AKTUELLA  AKTIVITETER

Onsdag 7 juli. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Lördag 10 juli NATTLYS. Gör något annorlunda en lördagkväll. Angarngruppen glömmer fågellivet en stund (men inte helt), sätter upp ljusfällor och ser vad som händer. Nattfjärilar och andra skymningsflygare som man inte brukar se, kan avslöja sig mot vita duken. Vi tittar och artar tillsammans med duktiga entomologer från Stockholms Entomologiska Förening. Start vid parkeringen i Skesta Hage 22.00. Du behöver inte ta med något, mer än kvällsfika, som kan vara trevligt. Vi håller på så länge något flyger, beroende på väder och vind. Kvällens värd är Ulric Ilvéus.

Söndag 11 juli VÄXTER, FJÄRILAR OCH ANDRA INSEKTER. Du får hjälp med att hitta och artbestämma. Samling vid Skesta hage parkering 10.00.
Efter många år med tyngdpunkt på själva hagen tar vi ett nytt grepp. Exkursionen inleds med en vandring mot Lappdal och därifrån längs skogsvägen norrut mot jaktstugan. Vi har avslutat tidigare hagbesök med denna rutt och hittat en hel del pärlemorfjärilar, gräsfjärilar, vitvingar, blåvingar och många intressanta skalbaggar, skinnbaggar, steklar och spindlar samt kärlväxter, som dessa besöker. Eventuellt fortsätter vi med en promenad till Lilla Lappdal och besöker det nyskapade hygget där. Vi avslutar definitivt med Skesta hage och letar varsamt efter den svartfläckiga blåvingen. Värd är Gunnar Hesse.