Naturreservatet 40 år

OBS! SITTOGLO är flyttat från lördag 7 maj till söndag 8 maj på Midsommarberget. Detta pga väderprognosen innehåller regn på lördagen.


ANGARNSSJÖÄNGENS NATURRESERVAT FYLLER 40 ÅR 2022  och

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG SÖNDAGEN 22 MAJ 2022


Brun kärrhök Angarnssjöängen Kenneth Olausson

Angarngruppen firar dagen i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm och Världsnaturfonden WWF.

Aktiviteter mellan 10.00 och 14.00

Dagen inleds med tal av  Angarngruppens ordförande Gunnar Hesse och Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Vid vindskydden.

Länsstyrelsen informerar om naturreservatet vid vindskydden. Korvgrillning.

Världsnaturfonden WWF informerar och guidar om Biologiska mångfalden vid Midsommarberget. Läs mer i rutan längre ner.

Vallentuna kommun informerar om Naturkartan och naturupplevelser runt om i kommunen och bjuder in till dialog inför restaureringen av Gävsjön.

Angarngruppens värdar i gula västar berättar om och visar på fåglar och annat som värden behärskar. Är rörliga mellan vindskydden, Byksberget och Midsommarberget.

Parkering vid Örsta. Följ P-värds anvisningar. Extra p-plats tillgänglig. Vindskydden med grillplats ligger nedanför backen i Örsta.

https://www.wwf.se/nyheter/missa-inte-den-biologiska-mangfaldens-dag-onsdagen-den-22-maj-i-angarnssjoangen/

NYA FÅGELBOSTÄDER UPPSATTA. I går, 25 april sattes ytterligare tio nybyggda fågelholkar upp vid Angarnssjöängen. Platsen denna gång var den östra delen av Klosterbacken och bostäderna är avsedda främst för mesar som blåmes och talgoxe samt svartvit flugsnappare.

Stefan Paulin har (som vanligt) varit husbyggare; med vid själva uppsättandet var dessutom Christer Christensen och undertecknad.

En bra mycket äldre holk tillverkad av en björkstam hittades nerramlad och är nu reparerad, återuppsatt och redo för något fågelpar, som söker ett s.k. charmigt boende.

Gunnar Hesse text foto. (Publ.2022-04-26)


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 7 maj. Söndag 8 maj Ändrad tid. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.


Läs om att vi behöver inventerare i förra inlägget.