Motsols

Naturvårdsdag med holkrensning 2022-11-19. De flesta fågelholkar vi idag har vid Angarnssjöängen, är placerade på sådan höjd att de kan rensas utan att använda stege. Alla dessa har successivt rensats under hela hösten och därför återstod endast de högt sittande holkarna att behandla denna dag. Normalt är vi tillräckligt många som sköter rensningen för att vara två arbetslag. Av olika skäl, framför allt ett hotande snöoväder, gjorde att vi endast blev tre denna gång och därmed hann vi endast rensa holkarna på södra sidan av sjöängen. Fortsättning med rensning av resterande, 36 av totalt 272, planeras under kommande veckor. Efter detta görs en sammanställning av resultatet och detta presenteras här.  /Stefan Paulin. Foto Per Gullberg. (Publ. 2022-11-29. Rev 2022-12-03)

Novemberrundan passerade denna nyponbuske vid St Ekhammaren motsols. Värden Per Gullberg stod för detta nytänkande, skildrat av Gunnar Hesse. Läs mer.

Foto Gunnar Hesse

Har du missat tidigare inlägg? Finns under rubrikerna nedan.

 

Städhjälp till holkbyggarna. Se naturvårdsdag.

Vinterns och vårens program kommer såsmåningom.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 19 november . NATURVÅRDSDAG. En förmiddag då vi lägger tid på holkarnas innehåll. Noterar häckningsresultat och städar ur. Samling vid Örsta 09.00. Samordnare Stefan Paulin.

Onsdag 7 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Tryggve Engdahl.