Grävningstider

Mellandagsrapport. Reparation av kobryggan är på gång. Däremot ingen synlig åtgärd för oss tvåbenta, åtminstone inte på spängerna från Lundbydiket till Grävlingholmen. Vildsvinen har förstört igen vid midsommarbergsmatningen. Restaureringsmaskinerna parkerade vid Åsta, redo för nästa ihållande blidväder./Gunnar Hesse text, foto. (Publ.2022-12-28)

Grävningsarbetet har pausat pga kyla. Läs mer om det under ”Vad händer” i vänster kolumn. (Publ 2022-12-16)

Pontongrävare ute i grevens tid. (Anspelar på Per Brahe den yngre:) Isen har lagt sig. Marken fryser. Men maskinerna verkar klara jobbet ändå.

Sjutton tappra skådare gick vinterns första månadsrunda. Per Gullberg berättar här om hur det gick till.
Karin Hendahl

Snart kommer årets fjärde Rallen med spännande läsning. Det börjar också bli dags att tänka på medlemsavgiften för 2023. Se Bli medlem nu! Vårt program för 2023 blir lika digert som tidigare år.

Naturvårdsdag med holkrensning 2022-11-19. De flesta fågelholkar vi idag har vid Angarnssjöängen, är placerade på sådan höjd att de kan rensas utan att använda stege. Alla dessa har successivt rensats under hela hösten och därför återstod endast de högt sittande holkarna att behandla denna dag. Normalt är vi tillräckligt många som sköter rensningen för att vara två arbetslag. Av olika skäl, framför allt ett hotande snöoväder, gjorde att vi endast blev tre denna gång och därmed hann vi endast rensa holkarna på södra sidan av sjöängen. Fortsättning med rensning av resterande, 36 av totalt 272, planeras under kommande veckor. Efter detta görs en sammanställning av resultatet och detta presenteras här.  /Stefan Paulin. Foto Per Gullberg.

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus.

Lördag 21 januari. ÖRNKOLLEN. En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se   Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.