Örn eller inte

Angarnssjöängen i aftonsol. Björn Nordling

Efter pandemipaus har Örnkollen återuppstått. Efterlängtad att döma av det stora antalet skådare som klämde in sig i samåkningsbilar för färd mot Mälarens slätter. Visade sig då några örnar? Läs Gunnar Hesses uttömmande rapport..

DU vill väl vara medlem i Angarngruppen även i år. Och du som inte har varit med tidigare är förstås också välkommen till en spännande verksamhet med biologisk mångfald..

 


Måndag 27.3 ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info kommer senare

ÅRSMÖTET2023 Årmötesdokument och hitta hit

Linda Pettersson, projektledare för Naturskyddsföreningen projekt Vitryggig hackspett kommer och berättar om projektet och vad statusen är för den vitryggiga hackspetten i Sverige.


AKTUELLA AKTIVITETER

Söndag 29 januari.  FÅGLAR INPÅ KNUTEN. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27-30 januari 2023, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.


Onsdag 1 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.