Räkna gäster

Vinterfåglar inpå knuten uppmärksammades av Angarngruppen med besök i Skesta hage. ”Grissäkra” matbingar förväntas samla vinterns övervintrare för utfodring, räkning och artning. Bilden (Gunnar Hesse) visar ingen rusning till fröhögarna. Kan det bero på närvaro av predator? Gunnar Hesse vet mer. Läs här!

Efter pandemipaus har Örnkollen återuppstått. Efterlängtad att döma av det stora antalet skådare som klämde in sig i samåkningsbilar för färd mot Mälarens slätter. Visade sig då några örnar? Läs Gunnar Hesses uttömmande rapport..

DU vill väl vara medlem i Angarngruppen även i år. Och du som inte har varit med tidigare är förstås också välkommen till en spännande verksamhet med biologisk mångfald..

 


Måndag 27.3 ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info kommer senare

ÅRSMÖTET 2023 Årmötesdokument och hitta hit

Linda Pettersson, projektledare för Naturskyddsföreningen projekt Vitryggig hackspett kommer och berättar om projektet och vad statusen är för den vitryggiga hackspetten i Sverige.


AKTUELLA AKTIVITETER     


Onsdag 1 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Onsdag 1 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.