Workshops och årsmöte

Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen . Angarngruppen kommer under 2024 att genomföra fyra workshoppar med syftet att förmedla kunskap om artgrupper som är mindre kända för medlemmar inom Angarngruppen och andra naturintresserade. Artgrupperna är kärlväxter, svampar, trollsländor och spindlar. Varje workshop genomförs med välkänd expert inom artgruppen som handledare som bidrar till ökad kunskap.

Varje workshop kommer att genomföras under en dag vid och inom Angarnssjöängens naturreservat. En  teoridel och sedan ut i fält för att hitta och artbestämma olika taxa inom aktuell artgrupp. Lättare lunch samt fika ingår och du kommer dessutom också få en enklare dokumentation i form av litteratur för artbestämning. Allt du behöver veta finns att läsa här >Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen 2024


Nytt på menyn. Missade du ”Hur går det för våra fåglar, växter och insekter-serien?” Du hittar sammandrag under Aktiviteter Föredrag på Menyn. Ny rubrik under Aktiviteter är också Kurser där lämpliga delar av kursmaterial görs tillgängligt bland annat för repetition.

 


AKTUELLA AKTIVITETER

3 april onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.


6 april lördag SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


8 april måndag ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info om årsmötesförhandlingarna. 19.00 Mathiasgården,Vallentuna. Det blir fika och mingelpaus

Kvällen avslutas med Kenneth Olausson som berättar om  ”Bävern i Sverige”. Aktuell arbetsam innevånare i sjöängen.