Vattenståndsdata fg år

vatten2013

Här hittar du information om hur vattenståndet har förändrats över åren. Vattennivån mäts vid dämmet. Vattennivåerna följs över året och regleras vid dämmet enligt de nivåer  vattendomen för området anger. Ansvarig är Vallentuna kommun.

 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010