Nu är det väl vår?

Fler myror än rundedeltagare? Alla vaknar till i vårsolen. Blev det några vårkryss på fågellistan? Det berättar Per Gullberg om i månadsrapporten.

 

 

 

 

 

Vi väntar på dina bästa bilder!

Läs om hur du ska göra och vad det handlar om.

Eldoradot Angarnssjöängen

 

Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. Se programmet.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 26 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.