ÅRSMÖTE 2022

Anmälan till det virtuella årsmötet den 4 april 19:00. 

Årsmötet kommer att genomföras digitalt med Microsoft Teams på grund av
coronapandemin. Det innebär att du måste anmäla dig i förväg.

Du måste anmäla dig senast 28 mars.

Så här gör du!

Varmt välkomna!
Styrelsen genom Gunnar Hesse


Vi väntar på dina bästa bilder!

Läs om hur du ska göra och vad det handlar om.

Eldoradot Angarnssjöängen

 

Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Länsstyrelsen och Värdsnaturfonden. Se programmet.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 26 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.