Vadehavet i sjöängen

Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Läs mer om det. (Publ. 2017-09-07)

Med klövar går det nu att gena tvärs över sjöängen. Vattennivån på 8,75 m är 1,3 m under högsta nivån, så det är mycket vatten som släppts ut. Det görs för att underlätta kommande grävarbeten vid Lundbydiket. Det som ska bli Lundbydammen. Arbetet senareläggs pga resurs och tillträdesproblem. Andra arbeten ska avslutas, åkrar ska skördas. Blommar solrosfältet? Åk och titta! Har blivit känt fotoobjekt.

Dvärgpipistrell som den heter i brist på ett helsvenskt namn, var bara en av flera i familjen läderlappar, som kunde pejlas in och visualliseras med olika hjälpmedel i Lindholmen och Hagby. Läs vad Hans-Georg Wallentinus kom fram till i mörkret. Foto Anders Keyser

 

Titta i vårt som alltid digra program och boka in det du gillar. Nytt är höstversion av vårens SittoGlo. KomoGå när du vill. 17 skådare har observerat fler än 199 arter vid Angarn. Blir du nummer 18 och får sätta vårt klubb 200 märke på tuben? Och snart har vi hållit på i 50 år.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat. Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till försteräknare Stefan Paulin om tid och plats med mail till kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen i adressen.)