VATTENYTOR

Partytält uppsatt på Byksberget inför 50 års jubileet? Klubblokal? Nej. För ökad tillgänglighet snickras det nu på en ramp runt Byksberget, som ska ansluta till grusvägen. Snickaren själv behöver skydd mot höstrusket. Karin Hendahl plåtade och undrade.(Publ. 2017-10-19)

Dammluckan är nu helt stängd och vattenståndet ökar snabbt, just nu en kvarts meter på tre dygn. (Publ. 2017-10-17)

Grävmaskinerna har åkt hem. Årets grävningar är klara. Läs mer under Restaureringsarbeten. (Publ 2017-10-16)

Vattenytorna breder ut sig mellan Grävlingholmen och Lundbydiket med hjälp av några grävare. Lundbydammen blir till. Solrosorna mognar och nickar och gässen drar. Åkrarna är ”fyllda” med bunkrande flyttare. Snart sänker sig lugnet över sjöängen. Skådaren kan nu ta det lugnare och på sin rundtur njuta av kvarvarande fåglar. Nya holkar sätts upp och strax dax för matningarna att bli påfyllda.

oktoberrundan studerade vi finska grävmaskiner, forcerade hinder och fick till slut ihop fler arter än förra året. Björn Nordling ledde och skrev så här.

Mitt liv som naturfilmare – Ingemar Lind och  ”Fåglar i folktron”.

Pegeln vid utloppet når inte ner till vattenytan.                    Såå stort ägg…..eller?

Det blev inte bara kaffe och alla höll sig vakna också denna gång. Ingemar brukar varna för risken att somna och vakna senare till samma scen. Det ska inte gå fort. Man ska få tillfälle att sjunka in i varje skeende och känna närvaron. Denna gången fick vi reda på en naturfotografs vedermödor. Att man måste ha mycket tur och vara lyhörd för andras tips och kunskaper. Annars får man inte chansen att se samma trana i Sverige och Spanien. Vi ser fram mot de kommande trettio? årens filmvisningar.                            /Björn Nordling+foto.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 november. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 18 november. Naturvårdsdag. Holkarbete kan vi aldrig få nog av. Röjning på Lilla grundet är en tradition.Samling vid Örsta 09.00. Samordnare Björn Nordling.

Onsdag 6 december. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Björn Nordling.