Våren närmar sig!

Nu kommer den jobbiga och roliga delen av fågelåret. Årsmötet den 11 april förbereds. Det kommer att handla  om fågelskådning ur personligt perspektiv och årmöte med styrelseval och fika.

Boka in mars månadsrunda redan nu. Den 6 mars  07:30 Örsta. Tryggve Engdahl guidar dig till årets nya ”X”. Du har väl inte missat rapporten från februarirundan, längre ner på sidan

Men först får du läsa om Naturvårdsdagen, där 15 ambitiösa skådare ”lade undan” kikarna för att istället greppa stegar, sågar och hammare.

Naturvårdsdag 23 februari – holkinventering och röjning

Traditionsenligt så utförs Angarngruppens rensning och inventering av fågelholkar den sista lördagen i februari. Så även i år och denna gång lades ytterligare en uppgift till, nämligen röjning av träd och större grenar (med Länsstyrelsens uttryckliga tillstånd vill jag redan nu betona!). Björn Nordling, som var organisatör och ledare i år, kunde räkna in hela femton personer plus en jycke (fågelhund, vad annars?!), vilket är rekord och det med råge! Dimman låg tät och några minusgrader hade vi i början. Några tubkikare var inte att tänka på, dels på grund av dimman och så var vi ju primärt här för att arbeta och därtill släpa på stegar och allsköns verktyg.

974

Foto: Rolf Andersson

Två arbetsgrupper formerades, varav den ena tog sig an Byksbergsdungen och sedan tvärs över sjön till Skesta hage. Arbetslag nummer två tilldelades Örstaskogen, Tältholmen och Midsommarberget.

DSC03286

Foto: Björn Nordling

En sammanställning av inventeringen kommer på sedvanligt sätt separat på hemsidan.

Många holkar har varit bebodda och de vanligaste hyresgästerna var definitivt talgoxe och blåmes med mycket mossa som bomaterial. Några hade haft svartvit flugsnappare som bosättare och ett flertal av holkarna med större ingångshål hade som menat var haft stare där.

DSC03288

Foto: Björn Nordling

Några döda vuxna talgoxar hittades, kanske ihjälfrusna nattgäster en av de mycket kalla vinternätterna nyligen.

Röjning av skogsstigen mellan Midsommarberget och fågeltornet skedde med hjälp av motorsåg och starka armar. På själva berget togs en hel del stora tallgrenar bort, som hade knäckts av vinterns myckna blötsnö. Därmed blir det så mycket lättare och mindre riskabelt att ta sig fram uppe på berget och längs skogsstigen. Stort tack för det!

DSC03289

Foto: Björn Nordling

Lite fågelskådning hann vi naturligtvis med. Svartmesen hade redan lite vårkänslor och sjöng här och var. Här kan tala om sanna optimister och livsnjutare. Skesta hage bjöd bland annat på bofink, steglits, entita och trädkrypare och när dagsverket i stort sett var avslutat kom en havsörn från väster och blev det så kallade pricken över i:et denna dag.

985

Foto: Rolf Andersson

Hjärtligt tack igen till alla som ställde upp!

Gunnar Hesse

Naturvårdsdag i Angarn 2013 och månadsrundan i februari

Kopia  av DSC03279

Vinterns omväxlande väder med snö och vind har tagit hårt på den natur som sticker upp ur marken. Träd och buskar har brutits isär och fallit omkull. Enarna har kluvits sönder. Ofta har stigar och naturliga passager fått framkomligheten blockerad och snubbelrisken är överhängande.

Det ska vi göra något åt. Såga, släpa och samla ihop så gott det går. Målet är ökad framkomlighet och ett visst mått av uppsnyggning, på de stigar vi brukar använda.

Inte nog med det. Holkar ska rensas, repareras och innehållet ska granskas.

Blir vi tillräckligt många, blir det en grupp vid Skesta hage och en kring Midsommarberget.

Efter utfört arbete samlas vi för lunchmacka och den som orkar, tar fram kikaren.

Lördag 23 februari klockan 09:00 samlas vi vid förrådet i Örsta (bredvid ”Naturum”)

Björn Nordling håller i och fördelar arbetsuppgifterna. Har du idér eller resurser som bidrar till naturvårdsdagen, så tar du kontakt med Björn. (Se sidan om styrelsen.)

Välkommen till ett trevligt samarbete i vår favoritnatur.

– – – – – – – – – – – –

Månadsrunda februari 2013 eller Vem har sagt att det ska vara enkelt ?

DSC03276