172 32 32

Du som prenumererar och får e-post: Uppdatera sidan här.


Håller vi tiden?                                                                          Foto Monica Ahlberg

Den etthundrasjuttioandra månadsrundan är nu genomförd i obruten svit sedan start, med rekordtalen 32 arter och 32 deltagare. Alla fick varsin art m.a.o. En klimatpåverkad vinter kan vara en förklaring. Karin Hendahl ledde och Tryggve Engdahl rapporterar här.

⚠️SPÅNG PÅ GÅNG! ⚠️Renoveringsarbetet på spångarna mot Grävlingholmen kommer att ske i februari. Rödmärkta plankor ska bytas. Kan innebära begränsad framkomlighet.Vindskydden kommer också att renoveras. Meddelar Länsstyrelsen.

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nytta. Rapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.