Räkna gäster

Vinterfåglar inpå knuten uppmärksammades av Angarngruppen med besök i Skesta hage. ”Grissäkra” matbingar förväntas samla vinterns övervintrare för utfodring, räkning och artning. Bilden (Gunnar Hesse) visar ingen rusning till fröhögarna. Kan det bero på närvaro av predator? Gunnar Hesse vet mer. Läs här!

Efter pandemipaus har Örnkollen återuppstått. Efterlängtad att döma av det stora antalet skådare som klämde in sig i samåkningsbilar för färd mot Mälarens slätter. Visade sig då några örnar? Läs Gunnar Hesses uttömmande rapport..

DU vill väl vara medlem i Angarngruppen även i år. Och du som inte har varit med tidigare är förstås också välkommen till en spännande verksamhet med biologisk mångfald..

 


Måndag 27.3 ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info kommer senare

ÅRSMÖTET 2023 Årmötesdokument och hitta hit

Linda Pettersson, projektledare för Naturskyddsföreningen projekt Vitryggig hackspett kommer och berättar om projektet och vad statusen är för den vitryggiga hackspetten i Sverige.


AKTUELLA AKTIVITETER     


Onsdag 1 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Onsdag 1 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Örn eller inte

Angarnssjöängen i aftonsol. Björn Nordling

Efter pandemipaus har Örnkollen återuppstått. Efterlängtad att döma av det stora antalet skådare som klämde in sig i samåkningsbilar för färd mot Mälarens slätter. Visade sig då några örnar? Läs Gunnar Hesses uttömmande rapport..

DU vill väl vara medlem i Angarngruppen även i år. Och du som inte har varit med tidigare är förstås också välkommen till en spännande verksamhet med biologisk mångfald..

 


Måndag 27.3 ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info kommer senare

ÅRSMÖTET2023 Årmötesdokument och hitta hit

Linda Pettersson, projektledare för Naturskyddsföreningen projekt Vitryggig hackspett kommer och berättar om projektet och vad statusen är för den vitryggiga hackspetten i Sverige.


AKTUELLA AKTIVITETER

Söndag 29 januari.  FÅGLAR INPÅ KNUTEN. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27-30 januari 2023, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.


Onsdag 1 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Årsmötet närmar sig

Den 27 mars är det så dags för årsmöte igen med bl.a. val av ny styrelse. Har Du förslag på någon lämplig styrelseledamot (Du själv eller någon annan), kontakta då snarast valberedningens ordförande, Per Gullberg, via valberedningen@angarngruppen.se. Tack!”         Foto Roffe Andersson.

 

ÅRSMÖTET 2023 Årmötesdokument och hitta hit


AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 21 januari. ÖRNKOLLEN. En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson.(Foto) Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se   Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


Söndag 29 januari.  FÅGLAR INPÅ KNUTEN. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27-30 januari 2023, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.


Onsdag 1 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.