”Sista rycket” inför sommaren

1900En skäggig mes och en svart snäppa har fastnat i Brostams kamera. Titta under Fågelbetraktelser! Den som följer vattenståndets förändringar kan hitta en uppdatering. Korna har släppts på grönbete. Ortolansparvsprojekt 2016 fortsätter månaden ut o lite till. Håll koll i Kusta! Det du inte hittar här finns i Rallen, nyss utkommen.

SittoGlo – läs en personlig betraktelse av Tryggve Engdahl över nöjet med att frysa en hel natt på Midsommarberget. Hur många arter blev det denna gång?

Sträckräkningen i Vada och Hagby. Magert och klent? Resultatet.

Arbetet med Lundbydammen kommer att starta under hösten 2016. Just nu pågår planering av ytterligare restaureringsarbeten på andra delar av sjöängen. Kommer att innebära förbättringar för fågellivet och besökstillgänglighet.

Angarngruppens nästa styrelsemöte är den 2 juni. Rapporter från rundorna kan komma lite senare pga semester.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 28 maj (Ändrat från 4 juni). Trollsländor. Var finns dom och vad heter dom? Dagens värd Eric Renman hittar och hjälper dig med artbestämning. Samling vid Örsta 09.30. Sen åker vi till  ”Lilla Hoven” efter vägen mot Tärnan.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen 29 maj, samma tid och plats. Meddelas då  senare.

Onsdag 1 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Fredag-lördag 10-11 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 6 juli. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin

Söndag 10 juli. Växt och fjärilsexkursion. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Kunskapskompletterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Titta på fåglar …

SENASTE NYTT
En skäggig mes och en svart snäppa har fastnat i Brostams kamera. Titta under Fågelbetraktelser! Den som följer vattenståndets förändringar kan hitta en uppdatering. En kortversion av SittoGlo  finns härResultatet av sträckräkningen (Publ. 2016-05-23)

 

Skylt

… eller skåda fågel. Skillnaden kan var hårfin eller extrem. Barn och vuxna kom till Byksberget, på Fågelskådningens dag den 7 maj.  Lyssnade, tittade och frågade. Några ”Din värd i fågelvärlden” stod i den varma solen och försökte klarlägga begreppen, visade på fåglar, artade dem och berättade om vad de gjorde. Extremerna i Fågeltornskampen däremot, huttrade och spanade från arla morgonstund från det numer kringväxta fågeltornet. Mer om detta.

Månadens vandring runt sjöängen i maj är avrundad. Björn Nordling var där och skrev här.

166”Rallen” närmar sig. Angarngruppens Informationsblad. I din elektroniska eller fysiska brevlåda

Ortolansparvsprojekt 2016 fortsätter månaden ut. Håll koll i Kusta!

Utställningen Kroknäbbar där Angarngruppen har varit med på ett hörn, har nu tagits ner.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 14 maj. Sitt o Glo på Midsommarberget 00.00-14.00. Hör fåglarna innan du ser dom. Blir det över 90 arter i år?  Värd Stefan Paulin.

Söndag 15 maj. Ubbysjön – en överraskande artrik liten sjö norr om Ormsta i Vallentuna.  Exkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Samling Veda golfbana parkering. 08.00. Värd Bo Eknert (bo.eknert snabela natgeo.su.se)

Lördag 28 maj (Ändrat från 4 juni). Trollsländor. Var finns dom och vad heter dom? Dagens värd Eric Renman hittar och hjälper dig med artbestämning. Samling vid Örsta 09.30. Sen åker vi till  ”Lilla Hoven” efter vägen mot Tärnan.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen 29 maj, samma tid och plats. Meddelas då  senare.

Onsdag 1 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Fredag-lördag 10-11 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus.

Gässlingtider

Hur många gässlingar?

Månaden vandring runt sjöängen i maj är nu avrundad. Björn Nordling var där och skrev här.

Nu närmar sig Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag. Läs mer under Kommande aktiviteter längre ner.

Snart kommer ”Rallen” Angarngruppens Informationsblad. I din elektroniska eller fysiska brevlåda.

Mats sköter vattenståndsnivån exemplariskt.

Ortolansparvsprojekt 2016 har dragit igång. Håll koll i Kusta!

Med risk för att ramla i något av dikena kring sjöängen, har vattenprover tagits i till- och frånflöden.

Har du missat vem som fick Vattenrallen och tidigare rapporter? Titta längre ner ⇓

KOMMANDE AKTIVITETER

OBS! Två aktiviteter på lördagen 7 maj.

Lördag 7 maj. FågeltornskampenAllt du behöver veta. Samling vid fågeltornet. 05.00 – 13.00. Värd Stefan Paulin.

Lördag 7 maj. Fågelskådningens dag. Gula västar med ”Din värd i fågelvärlden” rör sig mellan Midsommarberget och Byksberget 09.00 – 13.00. Värd Karin Hendahl.

Lördag 14 maj. Sitt o Glo på Midsommarberget 00.00-14.00. Hör fåglarna innan du ser dom. Blir det över 90 arter i år?  Värd Stefan Paulin.

Söndag 15 maj. Ubbysjön – en överraskande artrik liten sjö norr om Ormsta i Vallentuna.  Exkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Samling Veda golfbana parkering. 08.00. Värd Bo Eknert (bo.eknert snabela natgeo.su.se)