Vad händer?

Se Christer Brostams senaste. Pilgrimsfalk och gravand. (Publ. 2016-05-02)

Nu närmar sig Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag. Läs mer under Kommande aktiviteter längre ner.

35Snart kommer ”Rallen” Angarngruppens Informationsblad. I din elektroniska eller fysiska brevlåda.

Mats sköter vattenståndsnivån exemplariskt.

Ortolansparvsprojekt 2016 har dragit igång.

Med risk för att ramla i något av dikena kring sjöängen, har vattenprover tagits i till- och frånflöden.

(Ovan publ. 2016-05-01)

ÄNTLIGEN! brukar ju sägas när pris utdelas. Årets ”Vattenrall” har nu också handgripligen delats ut till Bo Hedenstedt. Motiveringen finner du här. (Publ. 2016-04-28)

61

692Vad som händer kan du se på Artportalen.                                                 Skrattspegel

Riddersholm – ett område med överraskningar. Alla tittade åt fel håll, utom en. Björn berättar om en exkursion till Rådmansö.

En dimmig söndagsmorgon kom ett tiotal fågelintresserade i olika åldrar till Örsta. Annons i lokalpress, vårt program eller affisch på Kulturhuset hade lockat. Några ”Din värd i fågelvärlden” tog emot. Grå fåglar i dis identifierades. Fågelsång och alla läten var knepigare. En sväng till Midsommarberget för koll av sjöfågel avrundades på grund av tilltagande regn och det blev reträtt till fågeltornets regnskydd. Efter fika och regnuppehåll blev Byksberget slutmål med många arter. Dagens värdar hoppas det blev givande trots osäkert väder.

Hur såg Angarnssjöängen ut på sjuttiotalet? Under ”Arkiv” och ”Angarngruppen och Angarnssjöängen i Vallentuna bildarkiv” finns nu Yngve Sjögrens bilder.

Aprilväder och aprilrunda hänger ihop på något sätt. Tryggve har rätt ut hur artantalet gynnas av det. April månadsrunda.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 23 april. Sträckräkning. Är DU intresserad? Kontakta då  huvudräknare Stefan Paulin. (Se Kontakter.) Samling o tid meddelas senare till anmälda.

Onsdag 4 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

OBS! Två aktiviteter på lördagen 7 maj.

Lördag 7 maj. FågeltornskampenAllt du behöver veta. Samling vid fågeltornet. 05.00 – 13.00. Värd Stefan Paulin.

Lördag 7 maj. Fågelskådningens dag. Gula västar med ”Din värd i fågelvärlden” rör sig mellan Midsommarberget och Byksberget 09.00 – 13.00. Värd Karin Hendahl.

Lördag 14 maj. Sitt o Glo på Midsommarberget 00.00-14.00. Hör fåglarna innan du ser dom. Blir det över 90 arter i år?  Värd Stefan Paulin.

Söndag 15 maj. Ubbysjön – en överraskande artrik liten sjö norr om Ormsta i Vallentuna.  Exkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Samling Veda golfbana parkering. 08.00. Värd Bo Eknert (bo.eknert snabela natgeo.su.se)

Våren rinner iväg

Hur såg det ut på sjuttiotalet? Under ”Arkiv” och ”Angarngruppen och Angarnssjöängen i Vallentuna bildarkiv” finns nu Yngve Sjögrens bilder. ( 2016-04-14)

Nu har det slutat rinna till i dikena mot sjöängen. Nu ska vattnet rinna ut från toppnivån 10,02 m.ö.h. Se mer på vattenståndssidan.

Aprilväder och aprilrunda hänger ihop på något sätt. Tryggve har rätt ut hur artantalet gynnas av det, i månadens andra exkursionsrapport.

Kroknäbbar andra chansen.  Det är något visst med fåglar. Särskilt rovfåglar. Andra chansen att få lära sig om vingspann och vingbredder hos kroknäbbar, gavs den 9 april i Vallentunas kulturhus. Lokalen fylldes denna gång med trettiofemtal intresserade.

IMG_0103IMG_0108

Stefan Paulin berättade till bilder med detaljer på stjärtar, övergumpar och vingpennor. Om olika jaktsätt och andra beteenden som skiljer arter och kön från varandra. Det är inte lätt att skilja på fåglar i olika åldrar. Det hördes på mumlet bland åhörarna. Lite vitt här och där förändras på vingar och stjärt. Och se det på hundratals meters avstånd. Bilder och kommentarer borde ändå vara en hjälp att reda ut en del detaljer som hjälp att bli en bättre skådare.

Riddersholm på Rådmansö blir vårens lite längre utflykt. ⇓

Tidigare inlägg hittar du längst ner och vill du prenumerera så klickar du uppe till vänster.

KOMMANDE AKTIVITETER

Fotoutställningen Kroknäbbarnas tid fortsätter tom 8 maj på Kulturhuset i Vallentuna. Vi hänger också med med vår del.

Lördag 16 april. Exkursion Riddersholm. Samling 05:30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Den16 maj 2015 gjorde vi för första gången denna exkursion då med 62 arter. Det blir en heldagstur tag med matsäck och för dagen lämpliga kläder och skor. Det är ingen begränsning i deltagarantalet men föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 070-8863908 eller via mail roffe@rofma.se Varmt välkomna.

17 aprilSöndag 17 april Exkursion till Angarnssjöängen med ”Din värd i fågelvärlden”. Samling vid Örsta parkering 09.00. Annonseras också på Vallentuna kulturhus. Värd Björn Nordling.

Lördag 23 april. Sträckräkning. Samling o tid meddelas senare. Huvudräknare Stefan Paulin.

Vintern rasat …

Inte bland fjällar än så länge. Men så mycket vinter blev det ju inte i våra trakter och det blir nu spännande att se hur våren utvecklar sig. Förra årets vår var kall och påverkade häckningsresultaten.

Med vårt vårprogram hoppas vi ge våra medlemmar och andra intresserade möjlighet till att uppleva vårens fågelliv tillsammans med kunniga och engagerande värdar. Föredrag, del i utställningen om Kroknäbbar på Vallentuna kulturhus, familjedag och exkursion till Riddersholm vid Kapellskär och våra ondagsrundor bör täcka in det mesta.

Trots dåligt med smältvatten har sjöängen samlat på sig en hyfsad vårvattennivå. Dämmet har varit stängt en tid. Vattenståndet kan följas här. Försöken med ortolansparvs etablering görs också i år. Länsstyrelsen har gjort omfattande arbeten enligt skötselplan. Städning pågår och marken ska återställas.

Samexkursion runt sjöängen med StOF. Blev det fler arter än deltagare? Hur var vädret? Björn Nordling berättar till Roffe Andersson bilder

KOMMANDE AKTIVITETER

Fotoutställningen Kroknäbbarnas tid fortsätter tom 8 maj på Kulturhuset i Vallentuna.

Onsdag 6 april. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Del 2

Lördag 9 april. Kroknäbbar i krokarna. Föredrag. Stefan Paulin. Vallentuna kulturhus 11.00.

Var kan du se rovfåglar? Hur skiljer man profilerna åt? Är fjällvråken större än en ormvråk?

 

 

 

Lördag 16 april. Exkursion Riddersholm. Samling 05:30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Den16 maj 2015 gjorde vi för första gången denna exkursion då med 62 arter. Det blir en heldagstur tag med matsäck och för dagen lämpliga kläder och skor. Det är ingen begränsning i deltagarantalet men föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 070-8863908 eller via mail roffe@rofma.se Varmt välkomna.

17 aprilSöndag 17 april Exkursion till Angarnssjöängen med ”Din värd i fågelvärlden”. Samling vid Örsta parkering 09.00. Annonseras också på Vallentuna kulturhus. Värd Björn Nordling.

Lördag 23 april. Sträckräkning. Samling o tid meddelas senare. Huvudräknare Stefan Paulin.