Hembygd och runda 160

ÅRSMÖTE Tisdag 19 mars, med Kennet Olaussons ”Ögonblick i vår svenska natur”. Mer om det längre ner ⇓

ARTKATALOG för Angarnområdet. Här finns alla fågelarter ingående beskrivna. Förekomst, häckning eller förbisträckare. Se vidare under Obsar i menyn. Hittar du fel eller vill lägga till, kontakta Stefan Paulin. (Publ. 2019-02-13)

Den är ute! Årets första RALLEN (Publ. 2019-02-12)

NU – kan du läsa hur det gick på februarirundan, runda nr 160. Var det kallt, många fåglar och vad gjorde vi?  Tryggve Engdahl har släppt tangentbordet och skickat in sin syn på februarirundan. (Publ. 2019-02-10)

Hembygden kan vara svårt att hitta i moderna samhällen. En del av oss har ju Angarn som sin hembygd, därför att man är där så ofta. ”Hembygdstorsdag” på Kulturhuset drog stor publik till Angarngruppens föredrag med bilder. Arrangör Vallentuna hembygdsförening.

”Naturen i kulturen eller är det tvärtom – Angarnssjöängen genom tiderna, som Angarngruppen ser det.” var rubriken och ingressen. Stefan Paulin utvecklade vår syn på samspelet mellan natur- och kulturlandskap. Gammal kultur dyker upp överallt i form av stenar på hög, eller uppresta ristade stenar. Hällristningen vid Örsta, ej att förglömma. Senare kom gårdar och byar som nu finns kvar. Åkrar brukas. Däremellan skogsholmar som rester av naturen. Den reglerade sjöängen är central för fågellivet. Bete mot igenväxning är ett villkor. Omgivande skogar är ytterligare en berikande biotop. Sammantaget är det omväxlande landskapet nödvändigt för en rik fauna och flora. Bilderna kom från några av Angarngruppens fotografer. Stefan Paulin på bilden

Ett femtiotal intresserade dök upp. Medlemmar i hembygdsföreningen och Angarngruppen förståss, däribland några markägare och politiker.

En liten frågestund avslutade. Är kommunen engagerad i Angarnssjöängen? Hur regleras vattnet? Vem ansvarar för sjöängen? var några av frågorna.

 

 

Inte mycket! Svaret på första frågan.

Gunnar Hesse

 

 

Sen gick vi hem i vinterregnet på ishala vägar. Vi nöjda med att ha fått möjligheten att berätta om ett upplevelserikt område./ Björn Nordling

 

 

 

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd  Stefan Paulin.

Tisdag 19 mars. ÅRSMÖTE. Årsmötesförhandlingar. Nya styrelsemedlemmar?  Gick Jubileumsåret bra? Och  vem får ”Årets vattenrall”? Efter det kommer naturfotografen och medlemmen Kenneth Olausson att berätta och visa bilder  om ”Ögonblick i vår svenska natur”. Om fåglar, foto och spårning ur en fotografs perspektiv. Mer om Kenneth finns här. 19.00. Mathiasgården, Vallentuna. (Bilden av Kenneth är från komp.se)