Årsmöte och Länsstyrelsen

Nyinsatt programpunkt i samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Vad händer med Angarnssjöängen? Läs mer under Kommande aktiviteter

Nu är det tid för ÅRSMÖTE. Fjällgås såg vi i höstas. Nu kan du få veta mer om dem.

Fågelkalendern! Fenologi! Läs mer!

Har sånglärkan kommit? Se i vänster kolumn.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Tisdag 21 mars. Vad händer med Angarnssjöängen? Kommunens främsta fågellokal, Angarnssjöängen, hotas av igenväxning. Den senaste stora restaureringen genomfördes 1992. Nu finns planer på en ny omfattande restaurering. Det innebär skapande av en öppen vattenyta, Lundbydammen, men det finns också planer på mer långsiktiga restaureringsåtgärder. Mats Gothnier från Länsstyrelsen och Ulrika Hamrén från företaget Ekologigruppen berättar om planerna för Angarnssjöängen. Lokal: Hagasalen, Åbybergskyrkan 19.00 – 21.00.  Samarrangemang med Angarngruppen.

Torsdag 23 mars. Angarngruppens årsmöte.  Årsmötesförhandlingar. Vem får årets utmärkelse ”Vattenrallen”? Torsten Larsson berättar om ”Fjällgåsprojekt”. Torsten var under ett stort antal år ansvarig för våtmarksfrågor inom Naturvårdsverket. Han var bl.a. en av de drivande krafterna när det gällde att göra naturreservat av Angarnssjöängen. Under senare år har han varit engagerad i försöken att säkerställa fjällgåsen som svensk häckfågel. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.


Fjällgås på Åstaåkern. Foto Karin Hendahl

Vår? eller är det vinter eller …

En månadsrunda får inte missas. Tolv blev tretton och tolv igen. Mattias Ödevidh ger oss sin syn på hur det är att hitta något att titta på – både högt och lågt. Så här skrev Mattias.

Örnkollen blev en safari på Uppsalaslätten med betongskådning. Alla miljöer kan dölja en raritet. Gunnar Hesse berättar om en givande dag till Karin Hendahls bilder.

Åkrarna grönskar och avslöjar årets hemvändande sångsvanar. Se senast rapporterade art i vänster kolumn

ANGARN KLUBB 200. Ett märke som visar ditt stöd för Angarngruppen. Gör Angarnssjöängen mer känd!  Hur gör jag?

Nu är det tid för ÅRSMÖTE. Fjällgås såg vi i höstas. Nu kan du få veta mer om dem.

 

Fågelkalendern! Fenologi! Våren 2017 startar ”Fågelkalendern”, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av Naturens kalender och målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna delta. Läs mer!

Sett i idag? Se i vänster kolumn.

Nytt nummer av RALLEN – vårt informationsblad vecka 6. Digitalt i färg, analogt i svartvitt.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 23 mars. Angarngruppens årsmöte.  Årsmötesförhandlingar. Vem får årets utmärkelse ”Vattenrallen”? Torsten Larsson berättar om ”Fjällgåsprojekt”. Torsten var under ett stort antal år ansvarig för våtmarksfrågor inom Naturvårdsverket. Han var bl.a. en av de drivande krafterna när det gällde att göra naturreservat av Angarnssjöängen. Under senare år har han varit engagerad i försöken att säkerställa fjällgåsen som svensk häckfågel. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.


Fjällgås på Åstaåkern. Foto Karin Hendahl

Betongskådning eller …

Foto Karin Hendahl

Örnkollen blev en safari på Uppsalaslätten. Alla miljöer kan dölja en raritet. Gunnar Hesse berättar om en givande dag till Karin Hendahls bilder.

Åkrarna grönskar och avslöjar årets hemvändande sångsvanar. Se senast rapporterade art i vänster kolumn

ANGARN KLUBB 200. Ett märke som visar ditt stöd för Angarngruppen. Gör Angarnssjöängen mer känd!  Hur gör jag?

Nu är det tid för ÅRSMÖTE. Fjällgås såg vi i höstas. Nu kan du få veta mer om dem.

 

Fågelkalendern! Fenologi! Våren 2017 startar ”Fågelkalendern”, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av Naturens kalender och målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna delta. Läs mer!

Sett i idag? Se i vänster kolumn.

Snart kommer RALLEN – vårt informationsblad. Digitalt i färg, analogt i svartvitt.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 23 mars. Angarngruppens årsmöte.  Årsmötesförhandlingar. Vem får årets utmärkelse ”Vattenrallen”? Torsten Larsson berättar om ”Fjällgåsprojekt”. Torsten var under ett stort antal år ansvarig för våtmarksfrågor inom Naturvårdsverket. Han var bl.a. en av de drivande krafterna när det gällde att göra naturreservat av Angarnssjöängen. Under senare år har han varit engagerad i försöken att säkerställa fjällgåsen som svensk häckfågel. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.