Vallentunas miljöstipendium

Miljöstipendium 2013 Gunnar Hesse och Björn Nordling har i dag den 28 april i Vallentuna för Angarngruppen mottagit Vallentuna kommuns miljöstipendium. Diplom, blommor och 11.100 kronor! De förstnämnda fick vi i dag, slantarna kommer så småningom.

IMG_7061  Klicka för större bild   IMG_7065

Tack alla för Era bidrag till detta! Ordföranden.

En av våra tidigaste Angarnbesökare – Viking Olsson – har avlidit – 92 år

Läs Eva Stenvång Lindqvists intervju med Viking Olsson, som minns orrarnas och storspovens Angarn.

”Halv fyra hördes koltrast vid Veda, och mellan Rocksta och Angarn hördes orrspel särskilt livligt. Ett tiotal tuppar sågos.” Citatet kommer från en av Viking Olssons anteckningar från Angarnssjöängen. Året var 1939 – nästan 30 år innan Angarngruppen bildades.

Älgsprång, toppand och diamantfasanen. Älg hoppar över Lundbydiket mitt på dagen. Gräsandshona flyger upp i talltopp för att undkomma överpilska hanar. Diamantfasanens korta besök ändade i en hög fjädrar. (Klicka för större bild.)

Älg hoppar över Lundbydiket mitt på dagen Gräsandshona flyger upp i talltopp för att undkomma överpilska hanar Diamantfasan1

Foto 1;2 Micke Johansson. 3 Cesse Montelius

Ortolanprojektet Under maj månad pågår ett projekt med syfte att få ortolansparven att åter häcka vid sjöängen. Genom att spela upp sparvens sång i lämplig häckbiotop, hoppas vi på att några sparvar ska bli intresserade. Hör du ortolansparv vid Olhamra, försök då skilja på elektronisk och naturlig sång. Den konstgjorda är mer ihållande än den naturliga. Hör du en riktig – anmäl på Svalan. Kjell Eriksson håller i projektet.

AKTUELLT I MAJ MÅNADS PROGRAM!

Onsdag 7 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 10 maj. ”Big Sit” eller Sittoglo”. Istället för att gå upp tidigt på morgonen – var på plats redan från början. Hör fåglarna vakna i gryningsljuset. Gråhaken och rörhönan kan vara de första. Drop in från 00:00 och håll ut så länge du orkar. 80-90 arter kan bli ditt resultat. Midsommarberget 00:00 – 15:00. Värd: Björn Nordling

Söndag 18 maj. Gröna kilarnas dag. Angarnkilen är en av Stockholms gröna kilar. Vårt sätt att sprida kunskap om sjöängen och fågellivet, är att den här dagen ställa upp med ”Din värd i fågelvärden” dvs värdar i gula västar, på Midsommarberget, Byksberget och Lundbydiket. Info-start vid Örsta. Arr: Björn Nordling.

Rapport från en av våra medlemmar: Se upp på Örsta parkering, fick rutan inslagen och ryggsäck stulen, dock inget av större värde i den. Lämna inget synligt i bilen.

Mink – vill vi gärna ha rapporter om. Vi hoppas på årets skrattmåskoloni vid Skesta hage, ännu omringad av vatten. Den är då skyddad för räv men inte mink. Och mink finns det. Under ”Om Angarngruppen” finns ”Kontaktformulär” . Skriv Ämne ”Mink i sjöängen”, rapportera var och när, så får vi ett underlag att gå vidare med.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen och du hänger med. Se nedan.

Aktuellt från sjöängen

En av våra tidigaste Angarnbesökare – Viking Olsson – har avlidit – 92 år

Läs Eva Stenvång Lindqvists intervju med Viking Olsson, som minns orrarnas och storspovens Angarn.

”Halv fyra hördes koltrast vid Veda, och mellan Rocksta och Angarn hördes orrspel särskilt livligt. Ett tiotal tuppar sågos.” Citatet kommer från en av Viking Olssons anteckningar från Angarnssjöängen. Året var 1939 – nästan 30 år innan Angarngruppen bildades.

Älgsprång, toppand och diamantfasanen. Älg hoppar över Lundbydiket mitt på dagen. Gräsandshona flyger upp i talltopp för att undkomma överpilska hanar. Diamantfasanens korta besök ändade i en hög fjädrar. (Klicka för större bild.)

Älg hoppar över Lundbydiket mitt på dagen Gräsandshona flyger upp i talltopp för att undkomma överpilska hanar Diamantfasan1             Foto 1;2 Micke Johansson. 3 Cesse Montelius

NU är det officiellt – den 28 april mottager Angarngruppen Vallentuna kommuns miljöstipendium.

Ortolanprojektet Under maj månad pågår ett projekt med syfte att få ortolansparven att åter häcka vid sjöängen. Genom att spela upp sparvens sång i lämplig häckbiotop, hoppas vi på att några sparvar ska bli intresserade. Hör du ortolansparv vid Olhamra, försök då skilja på elektronisk och naturlig sång. Den konstgjorda är mer ihållande än den naturliga. Hör du en riktig – anmäl på Svalan. Kjell Eriksson håller i projektet.

AKTUELLT I MAJ MÅNADS PROGRAM!

Onsdag 7 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 10 maj. ”Big Sit” eller Sittoglo”. Istället för att gå upp tidigt på morgonen – var på plats redan från början. Hör fåglarna vakna i gryningsljuset. Svarthaken och rörhönan kan vara de första. Drop in från 00:00 och håll ut så länge du orkar. 80-90 arter kan bli ditt resultat. Midsommarberget 00:00 – 15:00. Värd: Björn Nordling

Söndag 18 maj. Gröna kilarnas dag. Angarnkilen är en av Stockholms gröna kilar. Vårt sätt att sprida kunskap om sjöängen och fågellivet, är att den här dagen ställa upp med ”Din värd i fågelvärden” dvs värdar i gula västar, på Midsommarberget, Byksberget och Lundbydiket. Info-start vid Örsta. Arr: Björn Nordling.

Rapport från en av våra medlemmar: Se upp på Örsta parkering, fick rutan inslagen och ryggsäck stulen, dock inget av större värde i den. Lämna inget synligt i bilen.

Mink – vill vi gärna ha rapporter om. Vi hoppas på årets skrattmåskoloni vid Skesta hage, ännu omringad av vatten. Den är då skyddad för räv men inte mink. Och mink finns det. Under ”Om Angarngruppen” finns ”Kontaktformulär” . Skriv Ämne ”Mink i sjöängen”, rapportera var och när, så får vi ett underlag att gå vidare med.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen och du hänger med. Se nedan.

Våra vårrapporter är nu två

Rapport från en av våra medlemmar: Se upp på Örsta parkering, fick rutan inslagen och ryggsäck stulen, dock inget av större värde i den. Lämna inget synligt i bilen. (2014-04-15)

Aprilrundan inleddes på frasigt frosttäcke. Vår nya styrelsemedlem Kerstin debuterar med frostnupen rapport. Mindre frostnupen debuterade Karin med värmande? väst, som ”Din värd i fågelvärlden”.

Vi ska inte bara se – Vi vill synas!  Mer om detta i nästa IB.

DSC03777Kopia  av 71 Debutant                                                   Trygg rygg att följa

Läs gärna om årsmöte och vattenrall i tidigare inlägg. Och eken som fortfarande står kvar.

Aprilrundan beskriven av Kerstin Nordenadler med bilder av Margareta Andersson.

Och inte nog med det. Karin Hendahls rapport från den gemensamma StOF- Angarngruppen exkursionen den 5 april, med bilder av Rolf Andersson, kan du läsa om redan nu.

Resultat Artrallyt 2014 Totalt

Lördag 12 april  Sträckräkning. Stå istället för gå. Något för dig som inte vill gå för långt! Tidig morgon till framåt eftermiddagen. Ring/skriv till Stefan Paulin som fördelar spanare till lämplig obsplats inom Vallentuna – Täby.

Onsdag 7 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Under maj månad inträffar ”Sittoglo” eller ”Big Sit” om det låter bättre. Vi kommer också att engagera oss i ”Gröna kilarnas dag”. Mer om detta senare. Eller smygtitta på programsidan.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen och du hänger med. Se nedan.