ÄNTLIGEN!

För den som vill gå på djupet och förstå hur en sjöäng regleras enligt lagen, finns nu vattendomarna från 1983 och 1992 att studera under Skydd & regelverk. (Publ. 2017-09-25)

Nu ska det grävas! Inte bara en – utan två flytande grävmaskiner skapar en vattenmosaik av kanaler och häckningsöar. Se delresultat efter tre dagar. (Publ. 2017-09-23)

RALLEN har nu hamnat i brevlådorna via internet eller posten. Inte bara om fåglar. Det finns också annat som flyger. Med fyra vingar.

Läs om rundan i september. Mattias Ödevidh skrev.

Sitt-o-Glo på en bänk på Byksberget. Hur gick det? Hans-Georg Wallentinus och några andra entusiaster såg mängder av fågel blåsa förbi. (Publ. 2017-09-21)

Finns det något vatten kvar? Gässen kavar fram med stora lerfötter. Vattenståndet kan du se här.

Angarngruppen finns också på Facebook som komplement till Rallen och angarngruppen.se

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till samordnare Stefan Paulin om tid och plats. kontakt @ angarngruppen.se

Onsdag 4 oktober. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 5 oktober Mitt liv som naturfilmare – Ingemar Lind. Mattiasgården Vallentuna 19.00 Totaltid ca en timma. Under dryga 40 år har jag haft förmånen att ha min hobby som yrke. Jag känner mig oerhört privilegierad. Med hjälp av mina tre ledstjärnor, Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet har jag kommit både djur och fåglar nära. I denna film har jag valt ut ett antal episoder som jag lagrat på en speciell plats i min hjärnas minnesarkiv. Jag har tillbringat många dygn, ja veckor och månader i framför allt den nordiska vildmarken, och det är i denna del av världen jag känner mig hemma. Det är här jag trivs som bäst. Jag är och förblir naturfilmare, det är ett sätt att leva .Det bästa. Som vanligt inleds kvällen med en stillbildsdel, denna gång med rubriken ”Fåglar i folktron”. Tyngdpunkten har jag lagt på göken, denna så märkliga fågel.

(Lördag 7 oktober. Måssten. Programpunkten utgår.)

Månadsrunda med flytt

Kika, fotografera, dra roliga fågelhistorier eller fixa med tekniken. Månadsrundan rymmer det mesta. Minst två fikapauser också.

Lugnt i Lundbydammen. Vi avvaktar med spänning om, när och hur restaureringsarbetet kommer igång. När vi vet – läs om det angarngruppen.se.

Holkuppsättning pågår. Ingemar Lind kommer igen i höst. Den här gången berättar han om göken. Se programmet.

Höstens första månadsrunda är begången.Än har inte alla fåglar flytt landet. Fyrtioen såg cirka 1,5 fåglar var. Mattias Ödevidh var uppe före oss andra i gryningen. Det inspirerade honom till följande rapport.

Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Läs mer om det.

KOMMANDE AKTIVITETER

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat. Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till försteräknare Stefan Paulin om tid och plats med mail till kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen i adressen.)