Is

Det är fascinernde att se skådarrnas utsiktspunkter ur fågelperspektiv, nu från istäckt vatten. Men man får passa sig. Det finns alltid en svag ström kring det  förrädiskt djupa mittdiket, som tunnar ut isen, särskilt vid utloppet.

Om  det blev örnar och andra trevliga fågelmöten på Örnkollen? Den här gången skriver Stefan Paulin  till morgontidiga bilder. Läs här.

Vad ska plattan heta? Plattformen  vid Grävlingholmen. ”Jag står på Grävlingholmenplattformen vid Lundbydammen och ser en ägretthäger”  kan man ju inte  rapportera. Då har ju fågeln hunnit  försvinna.  Länsstyrelsen och Angarngruppen saknar ett bra namn. (webred@angarngruppen.se)

ARTRALLY 2019 rullar på. Intresset är stort för tävling även i år. Några regeländringar och ett protokoll finns att ladda ner under länken. Anmälan görs till stefanpaulin @ telia.com

OCH – vi ser gärna din medlemsavgift för 2019 på vårt plusgiro  217969-5 Angarngruppen, med ditt namn, postadress och mailadress. Meddela om du vill ha RALLEN i färg via mail eller på  svartvitt papper med post.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 7 februari HembygdstorsdagNatur och kultur vid Angarnssjöängen. En näringsrik, grund slättsjö med omväxlande natur i omgivningarna gör Angarnssjöängen till en attraktiv plats för rastande och häckande fåglar; med en allmänt stor biologisk mångfald i en rik kulturbygd så även för oss människor. Om detta berättar Stefan Paulin på Vallentuna kulturhus, Kulturrummet 19:00 – 20:00. Arrangör: Vallentuna hembygdsförening. Fri entré. Angarngruppens medlemmar är välkomna. Upplev Vallentuna

Skådaråret 2019…

Artrallyt 2018 är nu avklarat. Några vann kvartalsetapperna.  Kvartalshöjdarna? Och vem vann hela året? Klicka på Artrallyn i vänster kolumn. Nytt rally 2019. (Publ. 2019-01-13)

Alfridas fällda träd fördröjde januarirundans rapportör. Men nu kan du läsa om vad vi såg och hörde. Tryggve Engdahl skrev. (Publ. 2019-01-09)

… inleddes med stormbyar och fällda träd. Detta stoppade inte årets första månadsrunda. Överraskande många deltagare dök upp trots trafikhinder. Ett till en början magert artantal kröp sakta uppåt. Det som började i moln slutade i sol. En utförligare rapport kommer när inspirationen kulminerat. Tro det eller ej. Sjöängen fylls på i smyg och har nått normal nivå  och isarna breder ut sig.

Ladda för ARTRALLY 2019. Intresset är stort för tävling även i år. Några regeländringar och ett protokoll finns att ladda ner under länken. Anmälan görs till stefanpaulin @ telia.com

Glöm inte skicka in ditt resultat för ARTRALLY 2018, sista kvartalet till Stefan.

OCH – vi ser gärna din medlemsavgift för 2019 på vårt plusgiro  217969-5 Angarngruppen, med ditt namn, postadress och mailadress. Meddela om du vill ha RALLEN i färg via mail eller på  svartvitt papper med post.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 19 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se

Onsdag 6 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 7 februari HembygdstorsdagNatur och kultur vid Angarnssjöängen. En näringsrik, grund slättsjö med omväxlande natur i omgivningarna gör Angarnssjöängen till en attraktiv plats för rastande och häckande fåglar; med en allmänt stor biologisk mångfald i en rik kulturbygd så även för oss människor. Om detta berättar Stefan Paulin på Vallentuna kulturhus, Kulturrummet 19:00 – 20:00. Arrangör: Vallentuna hembygdsförening. Fri entré. Angarngruppens medlemmar är välkomna. Upplev Vallentuna