Angarngruppen rycker ut

– till mångfaldens beskydd

Idag 28 mars är eken omärkt./Björn

Snabba insatser – snabba svar. Brev från PEAB 26 mars

Det har skett ett misstag av vår personal som skulle märka för dåliga träd i vägområdet åt Trafikverket.Enligt instruktionen ska ej ekar märkas endast övriga dåliga träd. Dessutom skulle träden endast märkas med en punkt. Vi har fått information från ett flertal oroliga som tror att vi skulle fälla träden.

I dag kommer färgen tas bort från ekarna av utbildade arborister från Peab Drift & Underhåll.

Vi får beklaga det inträffade och återigen informera vår personal.

Med vänlig hälsning/Claes Wiklund, Platschef Peab Drift & Underhåll i Stockholm AB

Länge leve mångfalden!

20140325_2701-2miniEtt månghundraårigt samhälle

Erik Dahlborg upptäckte den 24 mars att gammeleken mellan Kusta och Sommarstugeområdet hade markerats för avverkning, liksom en närstående, betydligt yngre ek. Jag besiktigade träden den 25:e och skickade ett kort mail till vägentreprenören Peab om det olämpliga i att avverka det äldsta trädet i Angarnområdet. Jag förstår att väghållaren inte vill att grenar ska rasa ned över trafiken, men naturvärdet hos just det här trädet måste värderas högt. Utöver dessa två träd har ett par halvdöda björkar och en sälg rödmålats. Men där har jag inga synpunkter.

Text o foto Hans-Georg Wallentinus

Halsmärkt taigasädgås Den 13 mars 2014 observerade jag en halsmärkt sädgås i Angarnssjöängen. Rött halsband G4. Alla märkningar sammanställs på internetadressen geese.org. Här kan man registrera sig och sedan rapportera sin gås eller svan. I det här fallet fick jag reda på att gåsen var märkt 12 maj 2011 i Salla, Finland. Salla ligger nära ryska gränsen i höjd med Kolahalvön. En längre artikel kommer i nästa Infoblad. /Björn Wallentinus

Halsmärkt-sädgås-G4_20140325-HGWminiSädgås G4 rastade på Senebygärdet 25 mars tillsammans med drygt 50 sädgäss och ett tjugotal grågäss. Foto: Hans-Georg Wallentinus

Torsdag 27 mars ÅRSMÖTE. Mathiasgården 19:00 i Vallentuna. Du väljer styrelse och styrelsen delar ut vattenrallen. Gästföreläsaren Jan Sondell är en av Sveriges främsta experter på ortolansparven, som han då kommer att berätta om. Sparvens utmaningar och de försök, som pågår för att hjälpa arten tillbaka som en landsbygdens karaktärsfågel.

Mars månads artrally närmar sig slutspurt och summering. Tätpositionerna växlar varje vecka.

Onsdag 2 april MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Karin Hendahl.

Lördag 5 april Exkursion i samarbete med StOF. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin. Hitta till Angarn.

Lördag 12 april  Sträckräkning. Stå istället för gå. Något för dig som inte vill gå för långt! Tidig morgon till framåt eftermiddagen. Stefan Paulin fördelar spanare till lämplig obsplats.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen. Se nedan.

Årsmöte och ugglemöte och lite till

Båda kvällsaktiviteter som bör passa en skådare. Men först några rapporter från månadsrundan i mars och uggleexkursionen till norra Uppland.

DSC01440En gryende vår. Foto Björn Nordling

Läs om mars månads rekordrunda !

Felkörning gav uggla. Kvällsexkursion med resultat.

91 – 56. Nästan dubbelt så många arter noterade i år, vid samma tidpunkt. Är det den ovanliga våren eller den ökade närvaron av artrallydeltagare. Följ artrallyt här.

ÅRSMÖTE 27 mars Mathiasgården 19:00 i Vallentuna. Val av styrelse och utdelning av vattenrallen. Gästföreläsaren Jan Sondell är en av Sveriges främsta experter på ortolansparven, som han då kommer att berätta om. Sparvens utmaningar och de försök, som pågår för att hjälpa arten tillbaka som en landsbygdens karaktärsfågel.

Onsdag 2 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Karin Hendahl.

Lördag 5 april. Exkursion i samarbete med StOF. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin. Hitta till Angarn.

Stå istället för gå. Något för dig som inte vill gå för långt! Sträckräkning lördag 12 april. Tidig morgon till framåt eftermiddagen. Stefan Paulin fördelar spanare till lämplig obsplats.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen. Se nedan.

Mer vår än vinter.

DSC03762Broholmen i nytt ljus. Björn Nordling

En spännande tid med oväntade arter, där inte något kommer undan artjägande ögon. Trots februaridimmorna har artantalet blivit rekordstort. Besöken och rapporteringen har ökat mångfalt. Hur det går?

NATURVÅRD – ELLER LANDSKAPSVÅRD

Angarnssjöängens natur har ju långsamt omvandlats till ett kultur och jordbrukslandskap med små inslag av lantbruk. Kor betar av växtligheten nära vattenytorna och hästar lite längre ifrån. Maskiner har bearbetat marken så betet passar korna bättre. Vi hoppas nu på att länstyrelsens avtal med djurägare ska  göra det möjligt att hålla efter igenväxningen. Annat som växer är björk. Mängder med björk. Broholmen har nu blivit en liten ö i åkerhavet med bra sikt runtom. Kvarnbäcken är befriad från flödesbromsande grenverk och nedanför Klosterbacken hålls slyet nere, så varma solgläntor kan gynna insekterna som blir fågelmat. Längre ut hindrar vattnet möjligheterna att röja effektivt.

Det här är natur och landskapsvård som utförs i samarbete med Angarngruppen – länstyrelsen – Skogstyrelsen – Arbetsmarknadsstyrelsen och i praktiken människor i oranga västar och hjälmar med såg och sekatör. Mer!

Resten av sjöängen då? Vi jobbar på det genom att förse länstyrelsen med beslutsunderlag och fakta, som vi som ornitologer är bra på. Ekonomiska medel från Naturvårdsverk och andra organ ska administreras fram av länstyrelsen.

Vad gör Angarngruppen praktiskt för vården av området som vi gärna ser som natur, med  de skygglappar vi kallar kikare? Inga fåglar är ju otänkbart. Holkar verkar då vara det som gynnar fågellivet mest, förutom vintermatning och där vi kan göra något.

NATURVÅRDSDAGEN En dag om året för naturvård är lösningen. Den 22 februari samlades tio medlemmar vid Örsta förrådet. Stegar, verktyg och några holkar fördelades på två lag för arbete, samvaro och skådning i några timmar.

Vad ”lag Nord” gjorde kan du läsa om och vad ”lag Syd” gjorde, har fastnat på bild.

ÅRSMÖTE 27 mars Mattiasgården 19:00 i Vallentuna. Val av styrelse och utdelning av vattenrallen. Gästföreläsaren Jan Sondell är en av Sveriges främsta experter på ortolansparven, som han då kommer att berätta om. Sparvens utmaningar och de försök, som pågår för att hjälpa arten tillbaka som en landsbygdens karaktärsfågel.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen. Se nedan.