En annorlunda angarnrunda

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.


Vi nådde ända fram med informationen om årsmötet. Ingen kom. Men håll dig fortsatt uppdaterad via portalen. Någon gång måste vi slå till. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.

Nästan vår egen guldbro, har nu kommit på plats. Slänterna på vägen mot Byksberget väntar nu bara på att bli beströdda med lämpliga frösorter i ett försök att smälta in i omgivningen.

Den traditionella StOF- exkursionen blev något annorlunda, men med ett bra artantal, med några uppstickare i mindre storlekar. Gunnar Hesse berättar utförligt om hur det gick till.

Det är väl inte du som klämmer in bilen på Örstaparkeringen till de boendes förtret. Tänkte väl det. Parkeringarna runt om utnyttjas till bristningsgränsen, vilket kan hindra framkomligheten för lastfordon och jordbruksmaskiner. Vägen ner mot Midsommarberget är tillåten för fordon med handikapptillstånd och de med ärende till fastigheterna. Ibland har en bom hindrat infarten vid Örsta. Länsstyrelsen och fastighetsägarna diskuterar lösning.

Snart är det PÅSK. Har också något med fåglar att göra.

För den som inte får/kan/inte hinner gå ut och skåda, rekommenderar vi aktuella fågelbilder och ibland annat på vår Facebookgrupp. Många duktiga fotografer med förträffliga bilder.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Du är välkommen, men det finns en del att tänka på. – Kom inte om Du känner Dig det minsta krasslig. – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. – Låna inte varandras grejer såsom kikare och pennor. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. Vi delar upp oss i grupper om högst tio/femton personer om över femton personer kommer. Skåda väl! Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Programpunkten utgår och återkommer senare.

Vad står det på skylten? Någonting om tillträdesförbud från och med första april är jag säker på. Något att tänka på.

 

 

 

En tappad skinkmacka kan sprida svininfluensa till vildsvinen. Se anslag på rastplatserna.

Årsmöte utan virus

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM IGEN

Pandemiläget har inte blivit bättre de senaste dagarna. Epidemiologerna är tämligen ense om att det kommer ta månader snarare än några få veckor, innan läget är under kontroll. Styrelsen har diskuterat olika sätt att genomföra årsstämman före april månads utgång; hyra en större lokal (Mathiasgården går för övrigt inte att hyra tills vidare), ha stämman utomhus eller en helt ”elektronisk” stämma. Inget alternativ är dessvärre praktiskt genomförbart.

Styrelsen har därför nu tagit ett nytt beslut, som innebär att vi åberopande force majeure skjuter upp årsstämman till efter högsommaren. Slutet på augusti eller början av september är lämpligast och vi kan bara hoppas, att livet återgått till det mer normala då och att evenemanget äntligen kan äga rum.

Som tidigare påpekats kommer valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbeta vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. Tack på förhand till alla berörda!

Vi återkommer i god tid med skriftligt besked om datum. Det innebär absolut minst fjorton dagar före föreslagen tid enligt våra stadgar. Tack för Ditt tålamod!

Styrelsen

Läs mer om valberedningens förslag i tidigare inlägg.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


En gladare nyhet. Äntligen verkar vägen ner mot Byksberget komma i ordning. Grävmaskin släntar och lastbilar fyller på med fyllnadsmassor. Nu med bättre innehåll.

Läs mer om den segdragna historien. (Publ. 2020-03-25)

 


Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute.

Att tänka på: – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. (Vi bör nog dessutom dela upp oss i grupper om högst tio personer.) – Låna inte varandras grejer såsom kikare. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. – Ingen kontantbetalning, swisha avseende StOF. Har du frågor – välj lämplig person under Kontakt.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april  ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Programpunkten utgår och återkommer senare. Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.

Årsmötet 2020. Nya förutsättningar.

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM EN MÅNAD 

Efter de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till (preliminärt) måndagen den 27 april. Lokal behöver säkras (dvs bokas) först. Våra stadgar stipulerar ju, att årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Vi uppfyller fortfarande det kravet med denna framflyttning, men risken är naturligtvis mycket stor, att virusläget fortfarande är allvarligt i april. Därmed kan årsmötet behöva flyttas fram igen åberopande force majeure.

Valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbetar vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. / Gunnar Hesse ordf.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen.

 

Läs mer om valberedningens förslag i föregående inlägg. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


Håll dig fortsatt uppdaterad genom portalen. Programmet kan ändras med kort varsel.

 

Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute. MEN – Håll avstånd vid skådning. Låna inte varandras kikare. Samåkning är kanske inte lämpligt. Det finns säkert mer att tänka på.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april Programpunkten utgår. Återkommer senare. ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.

Har du frågor så kan du välja lämplig person under Kontakter.