Fjäriln vingad syns i hagen

 

Vatten 2016En annan bild av Angarnssjöängen

Var sätter du dina fötter? Många  R göms i myllan. Det är för att skydda många av dessa fornlämningar, som länsstyrelsen gallrar och tar bort träd inom reservatet.

Raä Angarnssjöängen

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 3 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 27 augusti. Trollsländor. Missade du försommarens trollsländor. Ny chans och nya arter som flyger senare på sommaren. Eric Renman guidar dig åter i trollsländornas värld. Samling vid Örsta 09.30. Platsen återkommer vi till när det närmar sig.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen samma tid och plats. Meddelas då  senare.

Onsdag 7 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Stiltje

Vatten 2016En annan bild av Angarnssjöängen

När vi har semester, jobbar fåglarna som värst med matning av ungar. Sången har i allmänhet tystnat, förutom några strofer här och där. Korna betar av sitt gräs och står i vägen för julis månadsrunda. Läs Gunnar Hesses berättelse om en halv runda i lagom väder.

Har du missat förra inlägget?

Hur det gick med fjärilsexkursionen i Skesta hage kommer i nästa inlägg.

Var sätter du dina fötter? Många  R göms i myllan. Det är för att skydda många av dessa fornlämningar, som länsstyrelsen gallrar och tar bort träd inom reservatet.

Raä Angarnssjöängen

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 3 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 27 augusti. Trollsländor. Missade du försommarens trollsländor. Ny chans och nya arter som flyger senare på sommaren. Eric Renman guidar dig åter i trollsländornas värld. Samling vid Örsta 09.30. Platsen återkommer vi till när det närmar sig.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen samma tid och plats. Meddelas då  senare.