Höst i sommarvärme

Nytt nummer har skickats ut av RALLEN 2016-09-19

Vart är vi på väg?                                              Fjällgås!

Ovanlig start på septembers månadsrunda med ovanliga ”gässter”. Karin Hendahl ledde rätt och Björn Nordling försökte beskriva hur det gick till.

Höstens fräsningar börjar v 37 Karta. Vattenståndet påverkas.

Ingemar Lind kommer 6 oktober. Nu med årets film ”Fjället i mitt hjärta”. Filmen är en hyllning till de hemmamarker han vistats i sedan början av 90-talet – Tänndalen.

Mer om restaureringsarbeten.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 24 september. TippX. ”Team Rallarna” (från Angarngruppen) kommer att delta i StOFs heldagsaktivitet. Från gryning till skymning. Samling vid Midsommarberget 06.00. Kom och gå när du vill men anmäl dig gärna till Ulric Ilveus om du vill vara med i ”Team Rallarna” och tävla. Bakgrund. Läs i årsprogrammet.

Söndag 25 september. Höstens sträckräkning. Försteräknare Stefan Paulin. (Datum ändrat från 24.9.) Nya intresserade kan kontakta Stefan. Information och ‘upprop’ skickas ut till alla som tidigare varit med någon gång. Det sker omkring 19 – 20/9.

Onsdag 5 oktober. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 6 oktober. Ingemar Lind med årets film ”Fjället i mitt hjärta”. Filmen är en hyllning till de hemmamarker han vistats i sedan början av 90-talet – Tänndalen. Årstidernas växlingar med flyttfåglar, fjällrävar och många andra djur är temat med ljud från naturen själv. Garanterat utan musik. Kvällen inleds med en stillbildsdel kallad ”Fågelmöten”. Ta tillfället i akt och möt denna skickliga och hängivna naturfilmare. Kaffe/te med dopp till självkostnadspris. I samarbete med SNF Vallentuna. Mathiasgården Vallentuna 19.00.

Lördag 8 oktober Måssten Singö. Populär tur som nu är fullbokad! Avfärd från Svartklubbens lotsstation Kalvskäret på Singö. Max 12 deltagare. Kostnad 200:-/person erläggs kontant vid hemfärd. Första anmälningsdag 8 september. Anmälan till Jens på ratotosk  @  live.se. Ange namn, epost, telefonnummer och om du kör bil. Tider och samordning med bilresa, meddelas senare till deltagarna.