Vårfåglar i Angarn

Får det bli mer vatten i sjöängen? Över tiometersnivån! (Publ 2017-04-03)

En påbörjad tradition med våra vårföredrag på Kulturhuset i Vallentuna?

Årsmötet. Medlemmarna hade inget att anmärka på. Styrelsen sitter säkert ett år till. Vem fick Rallen i lådan? Mer om det i RALLEN som närmar sig utgivning i april.

Vad händer med Angarnssjöängen? Länsstyrelsen berättade på en medlemskväll. Läs mer i kommande RALLEN.

Fågelkalendern! Fenologi! Läs mer!

Vad kom efter strandpiparen? Se Årslista 2017 till vänster.

199 ger inget märke – men 200!  Angarn Klubb 200

Vi bygger upp en bildbank  med fåglar vid Angarnssjöängen. 261 arter är en utmaning. Har du en bra bild att lägga till? webred @ angarngruppen.se tar gärna emot.

Du vill väl inte missa när det kommer något nytt på hemsidan. Prenumererar du får du ett pling i mobilen eller mail på datorn. Andra gör det. MEN – gå in på hemsidan. Allt kommer inte med i mailet.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 1 april. Samexkursion runt sjöängen med StOF. Den här exkursionen har varit tradition sedan länge. Det är alltid en extra njutning att komma ut i fågelmarkerna under den tidigaste våren. De första vårgästerna anländer nu och ger liv åt den hittills tysta naturen. Över fälten sjunger sånglärkorna och skogs- och ringduvor både rastar och sträcker förbi. Chansen är god att också kunna få se rastande snösparvar ute på fälten. Arter som brukar dyka upp just till månadsskiftet mars/april är bl.a. brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Om isen har gått upp i sjön rastar nu även stora mängder änder, gäss och sothöns. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 5 april. Månadsrunda. Aprilrundan hör till de mer spännande. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 8 april Vårfåglar i Angarn. Stefan Paulin visar bilder med ljud och berättar om vårfåglar vid Angarnssjöängen. 11.00. Kulturhuset, Vallentuna. Stora mötesrummet, 1 tr upp.

Upplev Vallentuna

 

Årsmöte med gås, torn utan hatt

Nu har gamla fågeltornet i Angarn lyft på hatten. För bättre sikt, vidare vyer.

                   

Foto Janne Larsson för Länsstyrelsen (Publ. 2017-03-10)

När du har läst Tryggve Engdahls skildring av en vårlig onsdagsrunda, så kan du läsa vidare om …

Vad händer med Angarnssjöängen? Länsstyrelsen berättar. Nyinsatt programpunkt. Läs mer under Kommande aktiviteter.

Nu är det tid för ÅRSMÖTE. Vem ska sitta i styrelsen? Var 2016 ett bra år? Och – Du får veta mer om fjällgässen vi såg i höstas.

Fågelkalendern! Fenologi! Läs mer!

Vad kom efter sånglärkan? Se Årslista 2017 till vänster.

Nu när fåglarna väller in. Är Angarn Klubb 200 något för dig? Det kan bli en ny art!

Vi bygger upp en bildbank  med fåglar vid Angarnssjöängen. 261 arter är en utmaning. Har du en bra bild att lägga till? webred @ angarngruppen.se tar gärna emot.

Du vill väl inte missa när det kommer något nytt på hemsidan. Prenumererar du får du ett pling i mobilen eller mail på datorn. Andra gör det.

KOMMANDE AKTIVITETER

Tisdag 21 mars. Vad händer med Angarnssjöängen? Kommunens främsta fågellokal, Angarnssjöängen, hotas av igenväxning. Den senaste stora restaureringen genomfördes 1992. Nu finns planer på en ny omfattande restaurering. Det innebär skapande av en öppen vattenyta, Lundbydammen, men det finns också planer på mer långsiktiga restaureringsåtgärder. Mats Gothnier från Länsstyrelsen och Ulrika Hamrén från företaget Ekologigruppen berättar om planerna för Angarnssjöängen. Lokal: Hagasalen, Åbybergskyrkan 19.00 – 21.00.  Samarrangemang med SNF Vallentuna.

Torsdag 23 mars. Angarngruppens årsmöte.  Årsmötesförhandlingar. Vem får årets utmärkelse  ”Vattenrallen”? Torsten Larsson berättar om ”Fjällgåsprojekt”. Torsten var under ett stort antal år ansvarig för våtmarksfrågor inom Naturvårdsverket. Han var bl.a. en av de drivande krafterna när det gällde att göra naturreservat av Angarnssjöängen. Under senare år har han varit engagerad i försöken att säkerställa fjällgåsen som svensk häckfågel. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

 Karin Hendahl hittade tre små fjällgäss nere till vänster på Åstaåkern.