Vart är vi på väg?

Ett nytt skådarår – nya förväntningar – nya aktiviteter ! 2015

1892

Årets första värd Kjell Eriksson, visar vägen till Angarnssjöängens fågelvärld Foto RA

Ett innehållsrikt program med månadsrundor på onsdagar och exkursioner på helgerna. Årsmöte och föredrag. Hittar du här.

Det är dags att komma ihåg medlemsavgiften för 2015. Vill du bli medlem? Välkommen – Läs mer här.

Angarngruppens Informationsblad 2014-4 har ju kommit ut. Tillsammans med dig sparar vi gärna papper och porto, om du tar emot nästa med epost. Ett mail till Stefan Paulin är det som behövs.

Månadsrundan i december, beskrivs och illustreras av Gunnar och Roffe.

Januaris månadsrunda Berättelsen om Karin Hendahls förväntningar på möjlig beckasin.

Se 2014s alla vattenstånd.

Artrally 2014 är nu genomfört och avslutat (2015-01-10)

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet. Läs här om Internationell sångsvaninventering januari 2015  Mer om det under ”Kommande aktiviteter”.

Ge inte upp – om du inte kommer in på www.angarngruppen.se. Kontakten med webbhotellet är ibland både seg och skakig. 11.1 var sidan helt nere.

Du som vill hålla dig uppdaterad utan ansträngning prenumererar nederst på sidan.

Vill du lära dig mer om Angarnssjöängen. Surfa på hemsidan. Kartor och beskrivningar över sjöängen med kultur och historia. Beskrivningar av fågelmöten. Foto på ovanliga fågelgäster.

KOMMANDE AKTIVITETER

lördag-söndag 17-18 januari är det sångsvansräkning i Sverige. Denna gång ska även sångsvanar som rastar på land räknas. Leif Nilsson i Lund, som leder våtmarksprojektet, vill ha in så mycket uppgifter som möjligt. Jag tänker att vi i gruppen skulle kunna bidra med kommunerna Vallentuna, Österåker, Täby och Danderyd.
Nå’n som vill vara med? Kontakta mig (hgw (snabela) conec.se) eller på Facebook, så ska jag se till så att det blir så lite dubbelräkning som möjligt./ Hans-Georg Wallentinus.

Lördag 24 januari. Örnskådning på slätten. Exkursionen är tänkt att hållas i området väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart för dagen är övervintrade kungsörnar, men det finns också chans på andra rovfåglar i form av havsörn, vråkar och kärrhökar. Även rapphönor brukar observeras och tillfälligtvis har även hökuggla och gråspett setts i området.

Kungsörn 130126

Kungsörn 7k Foto DH

Vi samlas kl. 07:30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker sedan tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken för att möta upp vår lokala guide Dan Henriksson, som kommer att leda oss till lämpliga stopp i området. Då även slätterna runt Hjälstaviken är lämpliga lokaler för kungsörn, så utgår vi härifrån och rör oss åt nordväst. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna. Det är ingen begränsning i deltagarantalet, men föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder.

Anmälan till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se  Välkomna!

Onsdag 4 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Karin Hendahl.  Det är halt. Ta gärna med och på broddar.

Torsdag 12 februari. Nordiska nätter. Felix Heizenberg författare till årets Pandabok ”Nordiska nätter”.  Svenska Naturskyddsföreningen i samarbete med Angarngruppen. Troligen 19.00 Mathiasgården, Vallentuna