Ko, kalv och skådare

IMG_0099

Koidyll. Foto:Björn Nordling

Kor eller kalvar är inte farliga! Men kor OCH kalvar kan vara en farlig kombination.

Det finns tre kobesättningar som betar runt sjöängen. Det är ett samarbete mellan länstyrelsen, mark- och koägare. Korna betar av och håller efter, så att vi får ett trevligt landskap och till nytta för fågellivet. Det har nu hänt några incidenter mellan skådare och kor. Någon skolklass har också varit inblandad med omkringspringande ungdjur som följd. Vi har inga närmare informationer om vad som hänt. Men ändå några allmänna kommentarer kring detta.

När korna kommer ut på våren är de kanske inte helt vana vid främmande människor. Många nyfödda kalvar som fortfarande diar, bevakas noggrant av sina mödrar. Någon av korna är ledare och tar ett ansvar för flocken. Det behöver inte vara tjuren som är farligast. Gå aldrig mellan ko och dikalv! När kalvarna slutat dia äter de gräs och klarar sig själva. Men man får ändå vara försiktig. Det är inte lämpligt att ta med hundar i beteshagarna så korna störs. När kalvarna blir större framåt hösten, går de gärna i flock. De är oftast mycket nyfikna, följer gärna efter, men är lättskrämda, med vilda galopper som följd.

Några åtgärder har vidtagits för att undvika ytterligare incidenter. En del är att skyltningen till hagarna kompletteras inom kort. Skyltarna poängterar att kor med
kalvar kan vara störningskänsliga.

Mao – Ta hänsyn till kor och kalvar. Gå runt flockarna. Spring inte.

x1389

Läs om och se bilder från Lindholmens fågelmarker – givande rundvandring med Angarngruppen.

herr

Hungrig skådare på Grävlingholmen upptäckte Andreas, Micke och Jens.

Vad är annars på gång?

Onsdag 5 juni är det månadsrunda under ledning av Stefan Paulin. Samlingen är som vanligt vid Örsta, klockan 07.30.

Natten mellan fredag och lördag, 7-8 juni är det nattsångarexkursion under ledning av Hans-Georg Wallentinus. Vi samlas vid Örsta 21.30 på fredagskvällen.

Lördag 15 juni  Växter och djur i Kårstaskogen.

Mer om det och kommande aktiviteter kan du se här.

fejjan

Angarngruppen på facebook

Vi har startat en grupp på Facebook för diskussioner om, fåglar och fågellivet kring Angarnssjöängen. I presentationen av sidan kan man, bland annat, läsa följande ”Detta är föreningen Angarngruppens Facebooksida där information om Angarngruppen, fåglar, natur och annat som rör Angarnssjöängen diskuteras.”. Facebook gruppen är tänk som ett komplement till hemsidan och den är skapad av Andreas Viberg.

Om du använder Facebook kan du klicka här för att komma till gruppen. Du kan också skriva in Angarngruppen i Facebooks sökfält.

Månadsrunda och Nattsångarexkursion

Vad är på gång?

Nästa vecka händer det mycket.
Onsdag 5 juni är det månadsrunda under ledning av Stefan Paulin. Samlingen är som vanligt vid Örsta, klockan 07.30.
Natten mellan fredag och lördag, 7-8 juni är det nattsångarexkursion under ledning av Hans-Georg Wallentinus. Vi samlas vid Örsta 21.30 på fredagskvällen.

Kommande aktiviteter kan du se här. 

Angarngruppen på facebook

Vi har startat en grupp på Facebook för diskussioner om, fåglar och fågellivet kring Angarnssjöängen. I presentationen av sidan kan man, bland annat, läsa följande ”Detta är föreningen Angarngruppens Facebooksida där information om Angarngruppen, fåglar, natur och annat som rör Angarnssjöängen diskuteras.”. Facebook gruppen är tänk som ett komplement till hemsidan och den är skapad av Andreas Viberg.

Om du använder Facebook kan du klicka här för att komma till gruppen. Du kan också skriva in Angarngruppen i Facebooks sökfält.

 

/Calle

Angarngruppen på Facebook

Vi har startat en grupp på Facebook för diskussioner om, fåglar och fågellivet kring Angarnssjöängen. I presentationen av sidan kan man, bland annat, läsa följande ”Detta är föreningen Angarngruppens Facebooksida där information om Angarngruppen, fåglar, natur och annat som rör Angarnssjöängen diskuteras.”. Facebook gruppen är tänk som ett komplement till hemsidan och den är skapad av Andreas Viberg.
Om du använder Facebook kan du klicka här för att komma till gruppen. Du kan också skriva in Angarngruppen i Facebooks sökfält.

/Calle