Vadehavet i sjöängen

Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Läs mer om det. (Publ. 2017-09-07)

Med klövar går det nu att gena tvärs över sjöängen. Vattennivån på 8,75 m är 1,3 m under högsta nivån, så det är mycket vatten som släppts ut. Det görs för att underlätta kommande grävarbeten vid Lundbydiket. Det som ska bli Lundbydammen. Arbetet senareläggs pga resurs och tillträdesproblem. Andra arbeten ska avslutas, åkrar ska skördas. Blommar solrosfältet? Åk och titta! Har blivit känt fotoobjekt.

Dvärgpipistrell som den heter i brist på ett helsvenskt namn, var bara en av flera i familjen läderlappar, som kunde pejlas in och visualliseras med olika hjälpmedel i Lindholmen och Hagby. Läs vad Hans-Georg Wallentinus kom fram till i mörkret. Foto Anders Keyser

 

Titta i vårt som alltid digra program och boka in det du gillar. Nytt är höstversion av vårens SittoGlo. KomoGå när du vill. 17 skådare har observerat fler än 199 arter vid Angarn. Blir du nummer 18 och får sätta vårt klubb 200 märke på tuben? Och snart har vi hållit på i 50 år.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat. Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till försteräknare Stefan Paulin om tid och plats med mail till kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen i adressen.)

Sommarens myller naturen fyller

LUNDBYDAMMEN Länsstyrelsen planerar att köra igång med grävningar i vecka 33. Arbetet förbereds genom att sänka vattennivån. Entreprenören är förberedd. Arbetet beräknas ta totalt. 2-3 veckor, med eventuella uppehåll. Slutdatum för säsongen är därför inte klart. Årets etapp 2017,  blir grävningar väster om Lundbydiket. Alltså inte i själva diket. Alla markägare har inte hunnit godkänna arbetet i tid, men länsstyrelsen hoppas kunna gå vidare även 2018 med påverkan på Lundbydiket. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tror att det blir ett rejält lyft ändå – kanske redan till ”vårfloden” under vår 2018. Följ restaureringsarbetet.  (Publ 2017-08-09)

En entusiastisk ornitolog lägger inte av, bara för att vårfåglarna tystnar och gömmer sig i rede och holk. Nu myllrar det av pulli och juveniler i vassruggar och buskar. Som vattenrall , kungsfågel och gässlingar. Bivråkar far förbi. Gök till kaffet. Och räcker inte det, så kan man studera prästbaggar som ”tänker” på framtiden, eller söka upp fjärilarnas flyktvägar. Inget är främmande för en vetgirig ”angarnit” och allt detta inramat av en färgrann växtlighet. Våra duktiga exkursionsrapportörer skildrar detta med inlevelse.

Vill du veta mer om Angarngruppen och Angarnssjöängen? Surfa runt i menyn.

Kan vi hoppas på att arbetet med Lundbydammen kommer igång i höst?

Planeringen av vårt 50-års jubileum startar i höst.       Fackelblomster 

Nu till exkursionsrapporterna. Julis månadsrunda blev rätt bra tyckte Tryggve Engdahl som skrev.

Fjärilar och blommor som omväxling. Hans-Georg Wallentinus och Gunnar Hesse samlade intresserade i Skesta hage.

Augustirundan med myrspov och kaffegök. Gunnar Hesses rykande aktuella rapport med rekordantal.

Augusti är inte slut med det. Och det är inte bara fåglar som flyger. Kan fladdermöss vara något för dig?

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 19 augusti Lyssna på och kanske se fladdermöss (Reservdag söndag 20 augusti om kraftigt regn eller blåst – kolla angarngruppen.se ). Samling vid parkeringen Gustav Vasakullen i Lindholmen 20.30. Värd Hans-Georg Wallentinus. Hitta dit med Eniro. Roslagsbanan är avstängd tom 19 augusti. Ersättningsbuss linje 27B, går från Danderyds sjukhus 19.32. Till Lindholmens station 20.20. Gå över spåren söder om stationen och följ vägen genom allén (Se Enirokartan).
Ta med myggmedel och kvällsfika! Målarter: Nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus och vattenfladdermus. Mer om fladdermöss. (Bild nrm)

Onsdag 6 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat.
Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).