Vinterfåglar inpå knuten

Fyra skådare räknade fåglar i Skesta hage. Överaskande många arter. Gunnar Hesse skrev och Stefan Paulin räknade. Mer om det.

Artrikedom i sjöängen. Hur många arter har vi hittat? Det finner du under OBSAR på menyn.

Meddelande från Länsstyrelsen. I området Ohlhamra – Klosterbacken sker nedtagning av riskabla granbarkborreangripna granar kring leder och anordningar. Läs mer i föregående inlägg ”Foto 2022”.

Dags att skicka in bilder! I år fyller naturreservatet 40 år och det firas bland annat med en fotoutställning i kulturhusets utställningslokal i Vallentuna centrum. Alla som fotar eller har fotat i Angarnssjöängen har möjlighet att skicka in bilder och därmed chans bli med i utställningen. Utställningens ambition är att spegla naturreservatets landskap och ”invånare” i ett brett perspektiv. En jury kommer att välja ut de ca 50 bilder som utställningen kommer bestå av. Utställningen pågår mellan den 6 juni – 20 augusti.

Skicka bilderna till bilder.angarn.2022@gmail.com Ange var vid Angarnssjöängen bilden är tagen samt en titel för varje bild. Skriv gärna en kort bildbeskrivning om du vill. Skriv också namn, e-postadress och telefonnummer där vi kan nå dig om så behövs. Du kan i det här läget skicka bilderna i lägre upplösning om du vill men beskär dem som du tänker dig att de ska visas. Om du skickar in bilder med lägre upplösning är det bra om bildens långsida är minst 720 pixlar bred så att den inte är för liten för att kunna bedömas på ett rättvist sätt. Om bild/bilder blir uttagna så tar vi itu med definitiv bildstorlek och upplösning i ett nästa steg. Du kan skicka in bilder till den 31 mars. Frågor kring utställningen skickar du till roffe@rofma.se

Välkomna att skicka in!

AKTUELLA AKTIVITETER
Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Foto 2022

FÅGLAR INPÅ KNUTEN  – ÄNDRAT DATUM – SE NEDAN

Dags att skicka in bilder! (Texten ändrad till ”Skicka som mest 10 bilder ” 2022-03-17 webbred.)
I år fyller naturreservatet 40 år och det firas bland annat med en fotoutställning i kulturhusets utställningslokal i Vallentuna centrum. Alla som fotar eller har fotat i Angarnssjöängen har möjlighet att skicka in bilder och därmed chans bli med i utställningen. Utställningens ambition är att spegla naturreservatets landskap och ”invånare” i ett brett perspektiv. En jury kommer att välja ut de ca 50 bilder som utställningen kommer bestå av. Utställningen pågår mellan den 6/6-20/8.
Skicka som mest 10 bilder till bilder.angarn.2022@gmail.com Ange var vid Angarnssjöängen bilden är tagen samt en titel för varje bild. Skriv gärna en kort bildbeskrivning om du vill. Skriv också namn, e-postadress och telefonnummer där vi kan nå dig om så behövs. Du kan i det här läget skicka bilderna i lägre upplösning om du vill men beskär dem som du tänker dig att de ska visas. Om du skickar in bilder med lägre upplösning är det bra om bildens långsida är minst 720 pixlar bred så att den inte är för liten för att kunna bedömas på ett rättvist sätt. Om bild/bilder blir uttagna så tar vi itu med definitiv bildstorlek och upplösning i ett nästa steg. Du kan skicka in bilder till den 31 mars. Frågor kring utställningen skickar du till roffe@rofma.se
Välkomna att skicka in!

 

Artrikedom i sjöängen. Hur många arter har vi hittat? Det finner du under OBSAR på menyn.


Meddelande från Länsstyrelsen. I området Ohlhamra – Klosterbacken sker nedtagning av riskabla granbarkborreangripna granar kring leder och anordningar. (Publ. 2022-01-26)

Sedan 2018 har många granar i detta område blivit utsatta för torkstress, storm och granbarkborre. Resultatet har blivit att en hel del träd riskerar att falla ner över områdets leder.

För att förebygga skador och att lederna blockeras, har Länsstyrelsen gjort bedömningen att granar behöver fällas. De avverkade granarna lämnas liggande intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Arbetena planeras att pågå främst under vårvinter 2022. Tills arbetet har skett vädjar vi att reservatets besökare undviker leden vid blåsigt väder.

Vi hoppas också på förståelse från reservatets besökare att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Med vänlig hälsning från: Reservatsförvaltarna på Länsstyrelsen i Stockholm


AKTUELLA AKTIVITETER

Söndag 30 januari ÄNDRAT TILL 31 januari pga dåligt väder. FÅGLAR INPÅ KNUTEN

I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 28-31 januari 2022, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.

Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

 

Om Örnkollen

Angarngruppens styrelse tog ett beslut vid kvällens möte (17.1) att ställa in kommande örnexkursion den 22.1.
Detta p.g.a. den ökande smittspridningen i samhället vilket gör att det är olämpligt att samåka i bilar m.m.Vi hoppas kunna genomföra exkursionen 2023 i stället.Då det finns kungsörnar i det område vi hade tänkt besöka kan jag rekommendera att du/ni åker själva om ni ha möjlighet.
På bifogad karta finns att förslag på observationsplatser i området som kan ge en bra utdelning.

Örnkollenkarta 2017

Hal runda

Det här är det tvåhundranittioandra (292) inlägget sen starten 2012. Det närmar sig 10 år för www.angarngruppen.se som webbplats i den här formen. Tidigare fanns en ”hämtsida” med samma adress. Webbplatsens uppgift är att presentera program och exkursionsrapporter. Informera om föreningens verksamhet, vad som händer i sjöängen och hålla vårt arkiv tillgängligt. Vi har valt att inte ”gömma” oss bakom lösenord, just för att vi vill vara tillgängliga. Surfa gärna runt efter fakta och historia.

Månadens första runda är genomförd. Att följa med på en runda som genomförs första onsdagen varje månad, är ett bra sätt att prova på bland annat fågelskådning men också upptäcka allt annat som hör till den biologiska mångfalden. Läs gärna program  och exkursionsrapporter.

Januaris runda med 28 deltagare, rapporteras av Tryggve Engdahl och den finner du här.

Här beskådar månadens värd en slånlav.

 

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 22 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. (Foto kungsörn)Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.