Årets andra runda

Februaris månadsrunda är begången. Ömsom snö…och vad var det mer? Den flitige rapportören Gunnar Hesse berättar mer.

Fyra skådare räknade fåglar i Skesta hage. Överraskande många arter. Gunnar Hesse skrev och Stefan Paulin räknade. Mer om det.

 

Artrikedom i sjöängen. Hur många arter har vi hittat? Det finner du under OBSAR på menyn.

Meddelande från Länsstyrelsen. I området Ohlhamra – Klosterbacken sker nedtagning av riskabla granbarkborreangripna granar kring leder och anordningar. Läs mer.

 

Vi väntar på dina bästa bilder!

Läs om hur du ska göra och vad det handlar om.

 

 

Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. Se programmet.

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 2 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 26 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.