Varmare …

Länsstyrelsen meddelar att etapp 2 av Lundbydammens utgrävningningar fortsätter from 3 september med hjälp av pontongräv-maskiner. Vattenflödet i Lundbydiket leds om in i dammen. Vidare genom de kanaler som omger häckningsöarna och ut i mittdiket. En del av Lundbydiket läggs igen. Se karta. Eventuellt grävs kanalerna ut ytterligare och öarna byggs på om det behövs. Arbetet kan pågå i 2-3 veckor. Bakgrund o mer fakta finns under Aktiviteter. (Publ. 2018-09-04)

 

 

Finns det något vatten kvar? Se här!  (Publ. 2018-08-28)
Djurhållaren rapporterar: Allt har funkat bra. Det låga vattenståndet har gjort att djuren kunde beta längre ut i sjön och därmed få mera bete. Stängslet gjordes vid högre vattenstånd och när nu vattnet sjönk kunde djuren gå runt stängslet och byta hagarna. Det gjorde också att de kunde beta mer av växtligheten än normalt. Vi börjar hämta djuren i slutet av september och ca 20 oktober är alla installade igen.(Texten reviderad 2018-08-27)

Vad har hänt i Fågelåkern? Läs i RALLEN nr 3 som kommer snart. (Publ. 2018-08-27)

Att stå på svalkande is, är kanske inte något som augusti månadsrundas 22 gråhägrar kan föreställa sig en het sommardag i sjöängen. (Här en frusen representant, ”fångad” av Roffe Andersson.) Lika många varma vandrare kunde nog lättare tänka sig en svalare miljö. Det blev ingen helrunda. Som värd vill man helst få hem alla i ursprungligt skick, men gruppen gjorde sitt bästa på halvdistans. Det finns ju alltid någon lista att fylla i och överträffa tidigare resultat. Dagens värd Gunnar Hesse ledde – och skrev sen så här. ”Hett och torrt är denna sommars …”

 

Vad är detta? En fågelåker med några få inslag av solrosor. Torkan slog till i samband med sådden. Och det blev ju inte bättre sen. (Karin Hendahl foto )

 

 

 

Finns det något vatten kvar? Nja -proppen har inte gått ur helt. Se här.

För dig som varit borta ett tag. I tidigare inlägg nedan kan du läsa om Lysande kapslar i Skesta hage och Nattlys.  Angarngruppen upplever naturen dygnet runt. Läs om samarbete med Stockholms Entomologiska förening. Ulric Ilvéus åkte hem sent på natten och skrev en lysande rapport.

 

Den långa värmeperioden har gynnat fjärilslivet i Skesta hage. Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus har varit där tillsammans med många andra intresserade. Gunnar skrev. Sommerfugler heter det på danska och norska apropå att vi är en fågelförening med bredd.

OCH – inte julirundan att förglömma. Tryggve Engdahl knallade runt med ett flertal i släptåg. Ganska lång artlista och en trevlig berättelse.

ARTRALLYT kvartal 2. Nu har vi äntligen knåpat ihop ett resultat från artrallyts andra kvartal. Flest antal arter lyckades Andreas Viberg plocka fram, men även denna månad avgjorde ’kvartalets höjdare’ slutställningen. Och den tilldelades denna gång Linus Jonson för hans upptäckt av hela fem ägretthägrar. Så kvartalets slutsegrare blev alltså Linus. Grattis! Mer om detta. (Publ. 2018-07-22)

Jubileumsåret är nu halvvägs. Vi fortsätter oförtrutet med olika aktiviteter. Håll koll på angarngruppen.se Det kan ju komma något extra. Som Trädgårdsdagen på Vallentuna torg. Där kommer vi att uppträda som fågelskådare. Kan det bli tomtskådning? bland trädgårdsodlare och naturmänniskor.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 september. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördagen den 15 september 2018 kl 12.00–14.00 är det dags för Trädgårdsdag
torget i Vallentuna centrum. Dagen anordnas av Vallentuna kommun och temat
är blommor, parker, natur och trädgård. Angarngruppen är med.

Lördag 22 september. SITTOGLO – höstversionen. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Blåhake? Några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Speciellt för dig som inte är så rörlig längre. Men alla är lika välkomna. Sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 06.00 (solen går upp 06.31) och vi slutar när sträcket har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus.