Öröjning utan fördröjning

Öröjning kompletterad och klar. Bäddat för skrattmås. Utanför Grävlingholmen. Gunnar Hesse foto. (Publ.2021-12-08)
”Övärlden i Lundbydammen har snabbt vuxit igen på tämligen kort tid;” – Så börjar dagens rapport från Öröjning som lördagsnöje.

Decembervärden på hal is. Foto Gunnar Hesse

Decembers månadsrunda var bister, fågelfattig men vacker. Per Gullberg förmedlar sina upplevelser här.

Håll ut – snart kommer Rallen nr 4.

 

 

Men därefter kommer programmet för 2022. Året som också är jubileumsår för naturreservatet som fyller 40 år. Det ska vi fira.

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 5 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus..

Lördag 22 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. (Foto kungsörn)Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Bistert – 10 grader


Decembervärden på hal is. Foto Gunnar Hesse

Decembers månadsrunda var bister, fågelfattig men vacker. Per Gullberg förmedlar sina upplevelser här.

Snart kommer Rallen nr 4.

 

 

Men därefter kommer programmet för 2022. Året som också är jubileumsår för naturreservatet som fyller 40 år. Det ska vi fira.

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 5 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus..

Lördag 22 januari.  ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Foto Dan Henriksson.