Minst och störst

40

Nytt nummer av IB! 2016-1

 

 

Skötseln av reservatet i länsstyrelsens regi, fortsätter. Nu på södra sidan.

 

Från det minsta till det största. Vad kan det vara? En delvis slaskig månadsrunda vid sjöängen gav till slut resultat. Denna gång beskriven av Björn Nordling

Årets örnexkursion är nu genomförd. 16 skådare for runt som tättingar på slätterna i närheten av Hjälstaviken. Gunnar Hesse var en av dem. Vad såg han och de andra femton?

KOMMANDE AKTIVITETER

ögaLördag 20 februari – 8 maj Utställning i Vallentuna kulturhus. Kroknäbbarnas tid – möten med svenska rovfåglar. Öppnar 11.00.

Fotografen Patrik Olofsson berättar om fågelfotografering 11.30.

Angarngruppen medverkar med en mindre skärmutställning och tävling i Artjakt, samt två föredrag och en exkursion vid senare datum.

Länk till Kulturhuset

 

Lilla grundetGrundligt arbete – Naturvårdsdag

Söndagen 21 februari. Lilla grunnet mitt i sjöängen växer igen med buskar och små träd. Det gynnar kråkspaning, men inte måsparning. Även svanarna har övergivit ön som boplats. I år har isen lagt sig runt ön. Torrskodda kan vi nu göra en insats. Vi behöver såga, klippa, röja och bära. Däremellan skåda och fika. Ta med de verktyg du kommer att använda. Samling 0900 vid förrådet i Örsta. Koordinator Björn Nordling.

Onsdag 2 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 10 mars. Angarngruppens årsmöteÅrsmötesförhandlingar. Jörgen Sjöström  – “Fåglarnas globala värld”. Jörgen berättar om fågelflyttning. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

Resten av årets program.

På spaning efter den örn som flytt?

Kungsörn 130126Exempel från förra årets kungsörnsuppvisning. Dan Henriksson

Årets örnexkursion är nu genomförd. 14 skådare for runt som tättingar på slätterna i närheten av Hjälstaviken. Gunnar Hesse var en av dem. Vad såg han och de andra tretton?

Skötseln av reservatet i länsstyrelsens regi, fortsätter. Nu på södra sidan.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 3 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

ögaLördag 20 februari – 8 maj Utställning i Vallentuna kulturhus. Kroknäbbarnas tid – möten med svenska rovfåglar. Öppnar 11.00.

Fotografen Patrik Olofsson berättar om fågelfotografering 11.30.

Angarngruppen medverkar med en mindre skärmutställning och tävling i Artjakt, samt två föredrag och en exkursion vid senare datum.

 

Grundligt arbete – Naturvårdsdag

Lilla grundet

Söndagen 21 februari. Lilla grunnet mitt i sjöängen växer igen med buskar och små träd. Det gynnar kråkspaning, men inte måsparning. Även svanarna har övergivit ön som boplats. I år har isen lagt sig runt ön. Torrskodda kan vi nu göra en insats. Vi behöver såga, klippa, röja och bära. Däremellan skåda och fika. Ta med de verktyg du kommer att använda. Samling 0900 vid förrådet i Örsta. Koordinator Björn Nordling.

Onsdag 2 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 10 mars. Angarngruppens årsmöteÅrsmötesförhandlingar. Jörgen Sjöström  – “Fåglarnas globala värld”. Jörgen berättar om fågelflyttning. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

Resten av årets program.

Mot ljusare tider

Lilla grundetGrundligt arbete – Naturvårdsdag
Lilla grunnet mitt i sjöängen växer igen med buskar och små träd. Det gynnar kråkspaning, men inte måsparning. Även svanarna har övergivit ön som boplats. I år har isen lagt sig runt ön. Torrskodda kan vi nu göra en insats. Vi behöver såga, klippa, röja och bära. Däremellan skåda och fika. Ta med de verktyg du kommer att använda. Samling lördagen 20 februari 0900 vid förrådet i Örsta. Koordinator Björn Nordling.(Publ. 2015-01-22)

Skötsel av naturreservatet  Under vintern 2015/2016 restaureras flera hagmarker kring Angarnssjöängen i länsstyrelsens regi. Många träd kommer att fällas, sly och buskar röjs bort. Läs mer om syftet.

Vi har inte tagit bort matningen i Skesta hage. Bara ändrat till större behållare för säkrare frötillgång. Plåtrörens hål fryser lätt ihop.

angarngruppen.se har bytt webhotell i mitten på december. Nu snabbare och säkrare tillgänglighet. Frågor? Se Kontakt.

Länken till statistik över de senaste årens månadsrundor –  Titta här.

ögaFotoutställningenKroknäbbarnas tid” kommer till Kulturhuset i Vallentuna.  Klicka på bilden och du ser mer. Föredrag av fotografen och Angarngruppen. Vi ordnar också en tävling i Artjakt. Se tider under Kommande aktiviteter

Missade du att läsa om hur det gick till på decemberrundan?

Då får du inte missa att läsa om Gunnar Hesses avsaknad av kråkor på årets första månadsrunda.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 23 januari. Du vill väl ha örnkoll – Örnexkursion på slätten. Här finns det du behöver veta!

Onsdag 3 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 20 februari – 8 maj Utställning i Vallentuna kulturhus. Kroknäbbarnas tid – möten med svenska rovfåglar. Foto Patrik Olofsson. Angarngruppen medverkar med en mindre skärmutställning och tävling i Artjakt, samt två föredrag och en exkursion.

Onsdag 2 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Torsdag 10 mars. Angarngruppens årsmöteÅrsmötesförhandlingar. Jörgen Sjöström  – “Fåglarnas globala värld”. Jörgen berättar om fågelflyttning. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

Resten av årets program.