Resultatet!

Tornskator-Hagby130722-DH

Foto: Dan Henriksson

Resultatet av många mils flygande. Stolt törnskatehane med en av sina ungar. Från vår alternativa skådeplats Hagby Ekopark.

Vi har nu tagit fram och tryckt den nya artlistan för Angarnsjöängen, med de senaste nya arterna. Den finns för utskrift under ”Om Angarn” . Och den kommer att delas ut på månadsrundorna. De ”gamla” i lådorna vid informationsskyltarna kommer att ersättas allt eftersom de tar slut. Förutom att artlistan är märkt med 4:e reviderade upplagan 2013, känns den igen på det vita bandet längst ned på omslagssidan.

Här är de senaste rapporterna.

– Jordnära skådning i gräsrotsnivå. Senaste rapporten från fjärils och blomstervandringen i Skesta hage den 13 juli.

Läs om exkursionen till Torpmossen i Kårsta, 15 juni.

– Svartpannad törnskata var en av de arter  som sågs på månadsrundan 3 juli.  Det kan du läsa om här.

Vattenstånd uppdaterat fram till 1 juli.

tubskog-20080806 På spaning mot framtiden?

Det kommer snart fler möjligheter till upplevelser med fåglar och insekter.

Onsdag 7 augusti. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Anders Barkengren.

Lördag 24 augusti. Trollsländeexkursion. Örsta kl. 10.00. Värd: Eric Renman.           Du får lära dig se skillnad på olika arter i olika miljöer.

Glöm inte att Angarngruppen finns på Facebook!

prenumereraoch du får den här sidan via e-post.

Sommar i Skesta hage

Skesta hage i sommarfager prakt IMG_5754

Skesta hage i sommarfager prakt. Foto: Gunnar Hesse.

Jordnära skådning i gräsrotsnivå. Senaste rapporten från fjärils och blomstervandringen i Skesta hage den 13 juli.

Läs om exkursionen till Torpmossen i Kårsta, 15 juni.

Svartpannad törnskata var en av de arter  som sågs på månadsrundan 3 juli.  Det kan du läsa om här.

Vattenstånd uppdaterat fram till 1 juli.

tubskog-20080806 På spaning mot framtiden?

Det kommer snart fler möjligheter till upplevelser med fåglar och insekter.

Onsdag 7 augusti. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Anders Barkengren.

Lördag 24 augusti. Trollsländeexkursion. Örsta kl. 10.00. Värd: Eric Renman.           Du får lära dig se skillnad på olika arter i olika miljöer.

Glöm inte att Angarngruppen finns på Facebook!

prenumereraoch du får den här sidan via e-post.

Videfuks i Skesta hage och rapport från Torpmossen

videfuks

Läs om exkursionen till Torpmossen i Kårsta, 15 juni 2013

Svartpannad törnskata var en av de arter  som sågs på månadsrundan 3 juli.  Hela rapporten kan du läsa här.

Ny fjärilsart i Skesta hage

För en dryg vecka sedan hade jag nöjet att hitta en videfuks i Skesta hage, vilket är det första registrerade fyndet vid Angarnssjöängen (på Artportalen). Dagen efter upptäcktes två individer av en annan fjärilsskådare. Videfuksen är vanligtvis mycket ovanlig i Sverige, men uppträder vissa år invasionsartat österifrån. Den är en mycket vacker dagfjäril, som vid första anblick ser ut som en stor nässelfjäril. Med denna art konstaterad i området, så befäster Skesta hage verkligen sin position som en ledande dagfjärilslokal i landskapet och länet (den svartfläckiga blåvingen är ju en annan raritet där, som nu funnits där ett flertal år).

Gunnar Hesse

Nästa exkursion nu på lördag den 13 juli – FJÄRILAR och VÄXTER i Skesta hage

Nu flyger många av hagens fjärilsarter. Tex ovanstående videfuks. Vi söker bland dagfjärilarna, den ovanliga svartfläckig blåvingen som flyger i första halvan av juli månad och som i Skesta hage har sin enda förekomst i Stockholms län. Samling på parkeringen vid Skesta hage på norra sidan om sjöängen kl  10.00Skesta hage P – hittar du här.

Ta med förmiddagsfika och gärna kamera för att dokumentera, förstoringsglas/ lupp m.m. om du har! En kikare med kort närgräns, kan hjälpa till med detaljerna. Leder gör Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Vattenstånd uppdaterat fram till 1 juli