Vårkänslor?

SPÅNG PÅ GÅNG! Renoveringsarbetet på spångarna mot Grävlingholmen kommer att ske i februari. Rödmärkta plankor ska bytas. Kan innebära begränsad framkomlighet.Vindskydden kommer också att renoveras. (Publ. 2020-02-04)

Årets Artrally är nu genomfört. Linus Jonsson etta på alla kvartal och årets total.GRATTIS LINUS. Många frusna timmars väntan på något rart. (Kvartal 1 dock delad med Björn Nordling.) Alla fakta finns på Artrallyn. Mer om detta kommer i nästa RALLEN. (Publ. 2020-01-27)

Sångsvanarna verkar trivas i sjöängen och grågässen har återvänt. Små starflockar drar runt och tallbitarna har kanske återvänt hem. Väldigt många fick se hökugglan. Det ovanligt höga vattenståndet normaliseras till skillnad mot vädret som påminner om april. Stora mängder vandrare, hundägare och motionärer invaderade sjöängen i det vackra söndagsvädret. Örstaparkeringen var mer än full. Skådarna var i minoritet eller så hade de gått hem före lunch. ⇑ Sångsvan. Grågås. Roffe Andersson

Du kommer väl ihåg medlemsavgiften? Och snart är det årsmöte.

Örnkollen drog många skådare, som också fick träff på uggla. Gunnar Hesse var med och berättar här om turen.

Kungsörn. Arkivbild. Dan Henriksson.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Årets drag – i alla fall det första

Lilla Lappdals hökuggla har gäckat många skådare på årets första drag. Några går lyckligt hem med Angarn-/månads-/års-/livs-kryss. Många har fått frysa utan resultat. ”Det är inte skicklighet som skådare- bara tur, som gäller” säger någon sammanbitet efter tredje besöket.

En annan hökuggla.Christer Brostam. 
Kusta i motljus. De väntande. Björn Nordling

Årets första månadsrunderapport är klar. Januarirekord i högvatten, svanar och artantal. Allt beskrivet av Tryggve Engdahl.

Se vad vårt program 2020 har att bjuda på. Glöm inte medlemsavgiften.

KOMMANDE AKTIVITETER Välkommen till skådaråret 2020

Lördag 18 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Foto Dan Henriksson

Onsdag 5 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.